Home / Actueel / Nieuws

Nieuws

20-03-2017 Testbestand bestand 007 Logistieke verpakkingsinformatie beschikbaar in G-Standaard april 2017.

Zoals gecommuniceerd met de Werkgroep Techniek zal het nieuwe bestand 007 met logistieke verpakkingsinformatie in de G-Standaard van april 2017 opgenomen worden. Het betreft op dit moment nog een testuitlevering.

Testbestand bestand 007 Logistieke verpakkingsinformatie beschikbaar in G-Standaard april 2017. - Lees verder...

14-02-2017 Veel onterechte mutaties in bestand 301

In de productie van de G-Standaard zijn deze maand veel mutaties opgetreden in het ondernemingenbestand. Sommige mutaties zijn onterecht maar hebben niet perse gevolgen voor uw verwerking.

Veel onterechte mutaties in bestand 301 - Lees verder...

31-01-2017 Taxebrief 2017-4 G-Standaard januari 2017

Correcties en aanvullingen op de G-Standaard van januari 2017.

Taxebrief 2017-4 G-Standaard januari 2017 - Lees verder...

31-01-2017 Taxebrief 2017-3 G-Standaard januari 2017

Correcties en aanvullingen op de G-Standaard van januari 2017.

Taxebrief 2017-3 G-Standaard januari 2017 - Lees verder...

04-01-2017 Taxebrief 2017-2 G-Standaard januari 2017

Correcties en aanvullingen op de G-Standaard van januari 2017.

Taxebrief 2017-2 G-Standaard januari 2017 - Lees verder...

28-12-2016 Taxebrief 2017-1 G-Standaard januari 2017

Correcties en aanvullingen op de G-Standaard januari 2017

Taxebrief 2017-1 G-Standaard januari 2017 - Lees verder...

16-12-2016 Nieuw bestand 131 bevat tarieven die zijn aangepast op WGP

Z-Index heeft een nieuw bestand 131 uitgeleverd. In het bestand in de G-Standaard van januari 2017 stonden per abuis nog tarieven die niet waren gecorrigeerd voor de WGP maximumprijs. In het nieuwe bestand zijn de tarieven nooit hoger dan de WGP.

Nieuw bestand 131 bevat tarieven die zijn aangepast op WGP - Lees verder...

01-12-2016 Inzichtelijkheidsmeting interacties gepubliceerd

Een onderzoek naar de verschillen in registratie en functionaliteiten van informatiesystemen moet de samenwerking tussen zorgverleners verbeteren. Dat doel hebben de voorzitters van de gebruikersraden van ziekenhuisinformatiesystemen, apotheekinformatiesystemen en systemen van (apotheekhoudende) huisartsen gezamenlijk uitgesproken toen zij Z-index vroegen een inzichtelijkheidsmeting te starten.

Inzichtelijkheidsmeting interacties gepubliceerd - Lees verder...

09-11-2016 Historisch Bestand Add-ons beschikbaar vanaf 15 november

Add-on geneesmiddelen en stollingsfactoren worden vanaf 2017 op ZI-nummer niveau gedeclareerd. Bij deze declaratie dient ook een code meegestuurd te worden die identificerend is voor de indicatie waarvoor het add-on geneesmiddel of stollingsfactor is gebruikt. Om in het declaratieproces te kunnen controleren of een geldige code is gebruikt en of het gedeclareerde bedrag het maximumtarief niet overschrijdt, is er behoefte aan een bestand waarin al deze gegevens, ook uit het verleden, zijn samengebracht.

Historisch Bestand Add-ons beschikbaar vanaf 15 november - Lees verder...

12-10-2016 Specificaties Historisch Maatwerkbestand Add-on

De specificaties van het Historisch Maatwerkbestand Add-on staan nu op de site. Het Maatwerkbestand zelf is nog niet beschikbaar. Z-Index zal daarover communiceren als dat wel het geval is.

Specificaties Historisch Maatwerkbestand Add-on - Lees verder...

11-10-2016 Testbestanden add-ons in G-Standaard november

In de G-Standaard van november 2016 zullen de bestanden 131 en 132 met add-on gegevens opgenomen worden. Het betreft op dit moment nog testgegevens.

Testbestanden add-ons in G-Standaard november - Lees verder...

29-09-2016 Taxebrief 2016-3 G-Standaard oktober 2016

Correcties en aanvullingen op de G-Standaard oktober 2016.

Taxebrief 2016-3 G-Standaard oktober 2016 - Lees verder...

21-09-2016 Proefbestanden add-ons in fixed length ascii

De proefbestanden 131 en 132 met gegevens voor de add-on geneesmiddelen zijn nu ook beschikbaar in fixed length ascii formaat.

Proefbestanden add-ons in fixed length ascii - Lees verder...

29-08-2016 Proefbestanden add-ons beschikbaar

Op 22 augustus heeft Z‑Index, in samenwerking met koepels, veldpartijen en softwarehuizen een set proefbestanden ter beschikking gesteld.

Proefbestanden add-ons beschikbaar - Lees verder...

29-08-2016 [update] Geen vertraging publicatie G-Standaard september 2016

[update] De G-Standaard van september 2016 wordt op dinsdag 16 augustus gepubliceerd.

[update] Geen vertraging publicatie G-Standaard september 2016 - Lees verder...

29-06-2016 ‘Begrippen’ rondom begin en einde van therapie gepubliceerd

Begrippen geactualiseerd op basis van het document 'Bouwstenen voor het medicatieproces'

‘Begrippen’ rondom begin en einde van therapie gepubliceerd - Lees verder...

30-05-2016 Taxebrief 2016-2 G-Standaard juni 2016

Correcties en aanvullingen op de G-Standaard juni 2016.

Taxebrief 2016-2 G-Standaard juni 2016 - Lees verder...

18-04-2016 Status inzichtelijkheidsmeting interacties

In juni 2012 hebben de voorzitters van de gebruikersraden gezamenlijk Z-Index verzocht te onderzoeken op welke wijze Z-Index inzichtelijk kan maken welke onderdelen van haar G-Standaard toegepast worden in de systemen van de softwareleveranciers.

Status inzichtelijkheidsmeting interacties - Lees verder...

01-03-2016 Nieuw bestand 161 (preferentiebeleid)

Huidig bestand met preferentiebeleid (bestand 160) blijft tot juli 2017 gehandhaafd.

Nieuw bestand 161 (preferentiebeleid) - Lees verder...

19-01-2016 Nieuw bestand 698 in de G-Standaard per 1-2-2016

Per 1 februari is de G-Standaard uitgebreid met bestand 698. Met dit bestand kan aan een MFB een ‘labeltje’ worden meegegeven. Bijvoorbeeld het ‘creatinineklaring’ voor de MFB’s waarin de nierfunctie een rol speelt, of ‘maagbescherming’ voor de MFB’s die over maagbescherming gaan.

Nieuw bestand 698 in de G-Standaard per 1-2-2016 - Lees verder...

19-01-2016 Wijziging structuur bestand 690 per 1-2-2016

Per 1 februari is de G-Standaard is de structuur van bestand 690 gewijzigd. Dit betreft de volgende wijzigingen:

Wijziging structuur bestand 690 per 1-2-2016 - Lees verder...

28-12-2015 Toelichting G-Standaard jan 2016

Traditiegetrouw publiceert Z-Index aan het einde van het kalenderjaar een taxebrief waarin de belangrijkste wijzigingen op het gebied van wet & regelgeving staan vermeld voor het komende jaar.

Toelichting G-Standaard jan 2016 - Lees verder...

23-12-2015 Bewaking op contra-indicatieaard Astma/COPD vervalt

Per 1 februari wordt de bewaking van de CI-aard Astma/COPD ontkoppeld. Een maand later gaat de CI-aard zelf ook vervallen.

Bewaking op contra-indicatieaard Astma/COPD vervalt - Lees verder...