Home / Actueel / Nieuws

Nieuws

09-10-2017 Correcties in bestand 132 en historisch bestand add-ons

In bestand 132 en in het historische bestand add-ons voor oktober 2017 zijn enkele fouten met betrekking tot de aanspraakstatus geconstateerd. Er zijn nieuwe bestanden beschikbaar.

Correcties in bestand 132 en historisch bestand add-ons - Lees verder...

09-10-2017 Wijzigingen in de G-Standaard

Het wijzigingenbestand voor de G-Standaard is weer bijgewerkt. Het geactualiseerde bestand vindt u via onderstaande link.

Wijzigingen in de G-Standaard - Lees verder...

02-10-2017 Taxebrief 2017-7 G-Standaard oktober 2017

Correcties en aanvullingen op de G-Standaard van oktober 2017.

Taxebrief 2017-7 G-Standaard oktober 2017 - Lees verder...

22-08-2017 Onvolkomenheden in bestand 131, 132 en Historisch Bestand Add-ons

Z-Index heeft onvolkomenheden geconstateerd in de add-on bestanden van de G-Standaard en het historisch bestand add-ons (d.d. 15-08-2017). In de bestanden ontbreken een aantal ZI-nummers die door de NZA als add-on zijn aangewezen per 1 september.

Onvolkomenheden in bestand 131, 132 en Historisch Bestand Add-ons - Lees verder...

06-07-2017 Handleiding genereren overzichten add-ons

De G-Standaard bevat informatie over tarieven, indicaties en aanspraak op het gebied van add-on geneesmiddelen en stollingsfactoren. Softwaresystemen ondersteunen met deze informatie het voorschrijf- en declaratieproces. Niet alle softwaresystemen bieden de mogelijkheid om met deze informatie ook mutatieoverzichten te genereren. Gezien de brede behoefte aan deze overzichten heeft Z-Index heeft daarom een handleiding opgesteld om u in de gelegenheid te stellen zelf deze mutatieoverzichten te maken.

Handleiding genereren overzichten add-ons - Lees verder...

11-05-2017 Nieuwe farmaceutische vorm in de G-Standaard

Per 1 mei is de nieuwe farmaceutische vorm ‘levend weefsel equivalent’ opgenomen.

Nieuwe farmaceutische vorm in de G-Standaard - Lees verder...

03-04-2017 Taxebrief 2017-6 G-Standaard april 2017

Correcties en aanvullingen op de G-Standaard van april 2017.

Taxebrief 2017-6 G-Standaard april 2017 - Lees verder...

29-03-2017 Taxebrief 2017-5 G-Standaard april 2017

Correcties en aanvullingen op de G-Standaard van april 2017.

Taxebrief 2017-5 G-Standaard april 2017 - Lees verder...

21-03-2017 Interacties als MFB’s beschikbaar

Per 1 april worden de ‘klassieke’ interacties ook als MFB’s uitgeleverd.

Interacties als MFB’s beschikbaar - Lees verder...

20-03-2017 Testbestand bestand 007 Logistieke verpakkingsinformatie beschikbaar in G-Standaard april 2017.

Zoals gecommuniceerd met de Werkgroep Techniek zal het nieuwe bestand 007 met logistieke verpakkingsinformatie in de G-Standaard van april 2017 opgenomen worden. Het betreft op dit moment nog een testuitlevering.

Testbestand bestand 007 Logistieke verpakkingsinformatie beschikbaar in G-Standaard april 2017. - Lees verder...

14-02-2017 Veel onterechte mutaties in bestand 301

In de productie van de G-Standaard zijn deze maand veel mutaties opgetreden in het ondernemingenbestand. Sommige mutaties zijn onterecht maar hebben niet perse gevolgen voor uw verwerking.

Veel onterechte mutaties in bestand 301 - Lees verder...

31-01-2017 Taxebrief 2017-4 G-Standaard januari 2017

Correcties en aanvullingen op de G-Standaard van januari 2017.

Taxebrief 2017-4 G-Standaard januari 2017 - Lees verder...

31-01-2017 Taxebrief 2017-3 G-Standaard januari 2017

Correcties en aanvullingen op de G-Standaard van januari 2017.

Taxebrief 2017-3 G-Standaard januari 2017 - Lees verder...

04-01-2017 Taxebrief 2017-2 G-Standaard januari 2017

Correcties en aanvullingen op de G-Standaard van januari 2017.

Taxebrief 2017-2 G-Standaard januari 2017 - Lees verder...

28-12-2016 Taxebrief 2017-1 G-Standaard januari 2017

Correcties en aanvullingen op de G-Standaard januari 2017

Taxebrief 2017-1 G-Standaard januari 2017 - Lees verder...

16-12-2016 Nieuw bestand 131 bevat tarieven die zijn aangepast op WGP

Z-Index heeft een nieuw bestand 131 uitgeleverd. In het bestand in de G-Standaard van januari 2017 stonden per abuis nog tarieven die niet waren gecorrigeerd voor de WGP maximumprijs. In het nieuwe bestand zijn de tarieven nooit hoger dan de WGP.

Nieuw bestand 131 bevat tarieven die zijn aangepast op WGP - Lees verder...

01-12-2016 Inzichtelijkheidsmeting interacties gepubliceerd

Een onderzoek naar de verschillen in registratie en functionaliteiten van informatiesystemen moet de samenwerking tussen zorgverleners verbeteren. Dat doel hebben de voorzitters van de gebruikersraden van ziekenhuisinformatiesystemen, apotheekinformatiesystemen en systemen van (apotheekhoudende) huisartsen gezamenlijk uitgesproken toen zij Z-index vroegen een inzichtelijkheidsmeting te starten.

Inzichtelijkheidsmeting interacties gepubliceerd - Lees verder...

09-11-2016 Historisch Bestand Add-ons beschikbaar vanaf 15 november

Add-on geneesmiddelen en stollingsfactoren worden vanaf 2017 op ZI-nummer niveau gedeclareerd. Bij deze declaratie dient ook een code meegestuurd te worden die identificerend is voor de indicatie waarvoor het add-on geneesmiddel of stollingsfactor is gebruikt. Om in het declaratieproces te kunnen controleren of een geldige code is gebruikt en of het gedeclareerde bedrag het maximumtarief niet overschrijdt, is er behoefte aan een bestand waarin al deze gegevens, ook uit het verleden, zijn samengebracht.

Historisch Bestand Add-ons beschikbaar vanaf 15 november - Lees verder...

12-10-2016 Specificaties Historisch Maatwerkbestand Add-on

De specificaties van het Historisch Maatwerkbestand Add-on staan nu op de site. Het Maatwerkbestand zelf is nog niet beschikbaar. Z-Index zal daarover communiceren als dat wel het geval is.

Specificaties Historisch Maatwerkbestand Add-on - Lees verder...

11-10-2016 Testbestanden add-ons in G-Standaard november

In de G-Standaard van november 2016 zullen de bestanden 131 en 132 met add-on gegevens opgenomen worden. Het betreft op dit moment nog testgegevens.

Testbestanden add-ons in G-Standaard november - Lees verder...

29-09-2016 Taxebrief 2016-3 G-Standaard oktober 2016

Correcties en aanvullingen op de G-Standaard oktober 2016.

Taxebrief 2016-3 G-Standaard oktober 2016 - Lees verder...

21-09-2016 Proefbestanden add-ons in fixed length ascii

De proefbestanden 131 en 132 met gegevens voor de add-on geneesmiddelen zijn nu ook beschikbaar in fixed length ascii formaat.

Proefbestanden add-ons in fixed length ascii - Lees verder...

29-08-2016 Proefbestanden add-ons beschikbaar

Op 22 augustus heeft Z‑Index, in samenwerking met koepels, veldpartijen en softwarehuizen een set proefbestanden ter beschikking gesteld.

Proefbestanden add-ons beschikbaar - Lees verder...

29-08-2016 [update] Geen vertraging publicatie G-Standaard september 2016

[update] De G-Standaard van september 2016 wordt op dinsdag 16 augustus gepubliceerd.

[update] Geen vertraging publicatie G-Standaard september 2016 - Lees verder...

29-06-2016 ‘Begrippen’ rondom begin en einde van therapie gepubliceerd

Begrippen geactualiseerd op basis van het document 'Bouwstenen voor het medicatieproces'

‘Begrippen’ rondom begin en einde van therapie gepubliceerd - Lees verder...

30-05-2016 Taxebrief 2016-2 G-Standaard juni 2016

Correcties en aanvullingen op de G-Standaard juni 2016.

Taxebrief 2016-2 G-Standaard juni 2016 - Lees verder...

18-04-2016 Status inzichtelijkheidsmeting interacties

In juni 2012 hebben de voorzitters van de gebruikersraden gezamenlijk Z-Index verzocht te onderzoeken op welke wijze Z-Index inzichtelijk kan maken welke onderdelen van haar G-Standaard toegepast worden in de systemen van de softwareleveranciers.

Status inzichtelijkheidsmeting interacties - Lees verder...