Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Bestandsbeschrijvingen: Bestand 005 Leveranciersassortimenten

Veld Omschrijving SR1 Lengte2 Type3 Posities
BSTNUM Bestand-nummer 4 N 001‑004
MUTKOD Mutatiecode 1 N 005‑005
VPKODE Assortimentsnummer 1O 8(7+1) N 006‑013
ATKODE ZI-nummer 8(7+1) N 014‑021
VPIAAH Intern artikelnummer assort.houder 15 A 022‑036
VPFAKT Faktor van het artikelnummer 6(3,3) N 037‑042
ASNAAM Omschrijving 50 A 043‑092
VPASSH Assortimentshouder 5 N 093‑097
XPIGDD Datum van ingang 8(DMJ) N 098‑105
VPRTRM Retourtermijn 2 N 106‑107
VPRAAN Retouraanduiding 1 A 108‑108
VPRPCT Retourpercentage 3 N 109‑111
VPIPRS Assortimentsprijs 8(6,2) N 112‑119
VPVPRS Opgegeven verkoopprijs 8(6,2) N 120‑127
VPKBTW BTW-kode van assortimentshouder 1 N 128‑128
VPHOEV Hoeveelheid 8(6,2) N 129‑136
VPEENH Eenheid 2 A 137‑138
VPEAN EAN barcode 14 N 139‑152
VPHIBC HIBC barcode 20 A 153‑172
VPKMIN Minikaart kode 7(6+1) N 173‑179
VPBMOG Bestelmogelijkheid 1 A 180‑180
Leeg veld 12 A 181‑192
1) SR Sortering van de records, wordt ingevuld achter de records die de sleutels bepalen.
1e positie: 1=hoofdsleutel, 2=secundaire sleutel, enz.
2e positie: O=Oplopend, A=Aflopend
2) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
3) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
Omschrijving:

In bestand 005 zijn de assortimenten van zowel de productverantwoordelijke als van iedere individuele groothandel opgenomen. In dit bestand kunnen artikelen voorkomen die door de groothandel worden gevoerd maar niet bij Z-Index zijn aangemeld. Een voorbeeld hiervan is Mierengif.

Bestand 005 wordt met name gebruikt ter ondersteuning van het logistieke proces. Zo zijn zowel de EAN-code als de HIBC-code in dit bestand opgenomen.