Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Bestandsbeschrijvingen: Bestand 600 Aanvullende medicatiebewakingsgegevens

Veld Omschrijving SR1 Lengte2 Type3 Posities
1) SR Sortering van de records, wordt ingevuld achter de records die de sleutels bepalen.
1e positie: 1=hoofdsleutel, 2=secundaire sleutel, enz.
2e positie: O=Oplopend, A=Aflopend
2) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
3) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
Omschrijving

Dit bestand is (op verzoek van de softwarehuizen) inhoudelijk geheel afgeleid van bestand BST601T. Zij dient tot doel de software snel inzicht te kunnen geven of een melding van belang is bij een 1e uitgifte, 2e uitgifte en/of vervolguitgifte onafhankelijk van tekstsoort (bv voorschrijverstekst, balietekst, ziekenhuistekst etc.)

Voorwaarde voor de filtering op MB-meldingen
Het bepalen van de 1e, 2e en vervolg-uitgifte moet geheel geschieden volgens de implementatierichtlijn "Uitgifte signalen".