Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Bestandsbeschrijvingen: Bestand 625 Interacties (koppeling)

Veld Omschrijving SR1 Lengte2 Type3 Posities
BSTNUM Bestand-nummer 4 N 001‑004
MUTKOD Mutatiecode 1 N 005‑005
IAGPKA GPK code interactie/waarschuwing (IAGPK) A 1O 8(7+1) N 006‑013
IAGPKB GPK code interactie/waarschuwing (IAGPK) B 2O 8(7+1) N 014‑021
IAKODE Interactie/Waarschuwing code 3O 8(7+1) N 022‑029
IARPNSA Relevante periode na staken van A - in dagen 3(3,0) N 030‑032
IARPNSB Relevante periode na staken van B - in dagen 3(3,0) N 033‑035
IAATB Relevant indien A wordt toegevoegd aan B (J/N) 1 A 036‑036
IABTA Relevant indien B wordt toegevoegd aan A (J/N) 1 A 037‑037
Leeg veld 27 A 038‑064
1) SR Sortering van de records, wordt ingevuld achter de records die de sleutels bepalen.
1e positie: 1=hoofdsleutel, 2=secundaire sleutel, enz.
2e positie: O=Oplopend, A=Aflopend
2) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
3) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
TOELICHTING BIJ BESTAND 625

Voor zeer uitgebreide technische informatie: Implementatie Richtlijn Interacties en risico-analyse/status-rapporten en Casus interacties

Per november 2002 is dit bestand opgenomen in de G-Standaard.
Samen met de bestanden 626, 627 en 628 verving zij de bestanden 621 en 622.
De bestanden 621 en 622 werden nog tot 1 july 2004 uitgeleverd.

Bestand 625 "Interacties (nieuw)" geeft aan welk generiek product (GPK-A) met welk ander generiek product (GPK-B) een interactie geeft. Iedere relatie wordt slechts eenmaal opgenomen in bestand 621.

N.B. 1. IAGPK-A is altijd lager dan IAGPK-B, zodat geen dubbele combinaties voorkomen.
N.B. 2. IAGPK-A = IAGPK-B komt niet voor, dit valt onder bewaking van de dubbelmedicatie (zie bestand 670).
Zie verder de rubriekbeschrijvingen.

FUNCTIONELE BESCHRIJVING INTERACTIECONTROLE

Tijdens de receptverwerking moet de GPK van het af te leveren middel bepaald worden. Ook moeten mbv de medicatiehistorie de GPK's bepaald worden van de geneesmiddelen die de patient reeds gebruikt. Vervolgens moet gecontroleerd worden of de GPK van het af te leveren middel een interactie geeft met een van de GPK's uit de medicatiehistorie.
Hierbij moet rekeninggehouden worden met:
- de halfwaardetijd (maw een mogelijkheid om de lopende medicatie voor deze interactie na laatste inname nog extra te verlengen.) (Bestand 625)
- de richting van geldigheid (A komt bij B en/of B komt bij A) (Bestand 625)
- interne monitoring (Bestand 626)
- belang zorgverlener (Bestand 626)
- uitsluiten van een bepaalde zorggroep (Bestand 627)
- staken van een voorschrift (Bestand 626)
- interactie vogens de WFG (Bestand 626)
- interactie heeft een vervolg aktie (Bestand 626)

Als een interactie geconstateerd wordt, dienen de volgende rubrieken op het scherm te worden getoond:
- interactie omschrijving (IAOMS); bestand 626
- de meldingstekst afgestemd op de zorgverlener (921/922)
.. (THMOD=103, TXMOD=18, TXKODE=IAKODE, THSRTT=104, TXSRTT=200,210,230,240)
en eventueel
- de onderbouwing van de bewijslast (WFG) (Bestand 626)
- de ernst van het potentieel effect (WFG) (Bestand 626)
- datum van vastlegging WFG (Bestand 626)
- de interactiecode (IAKODE); bestand 625
- interactiefolder (IAFLDR), indien van toepassing; bestand 622 en bijbehorende omschrijving; bestand 902
- de middelen die het interactiesignaal veroorzaken