Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Bestandsbeschrijvingen: Bestand 920 Teksten (oud, zonder blok structuur)

Veld Omschrijving SR1 Lengte2 Type3 Posities
1) SR Sortering van de records, wordt ingevuld achter de records die de sleutels bepalen.
1e positie: 1=hoofdsleutel, 2=secundaire sleutel, enz.
2e positie: O=Oplopend, A=Aflopend
2) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
3) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
TOELICHTING BIJ BESTAND 920 (per 1 augustus 2017 komt dit bestand te vervallen)

Bestand 920 "Teksten" heeft tot doel uitgebreide beschrijvingen voor diverse doeleinden op te slaan. Bij de definitie van het bestand is rekening gehouden met de mogelijkheid dat voor diverse modulen teksten moeten kunnen worden opgenomen. Onder een module wordt bijvoorbeeld "Interactie", "Contra-indicatie", etc verstaan.

Per module is het tevens mogelijk diverse soorten tekst te hanteren. De achterliggende reden is dat het handig danwel noodzakelijk is om bij bijvoorbeeld een interactie een tekst te hebben die tijdens de receptafhandeling getoond kan worden (afhandelingstekst) en een tekst die uitgebreide informatie bevat betreffende de interactie (achtergrondtekst).

Naast de teksten die door Z-Index geleverd worden, bestaat er behoefte bij afnemers van de databank om zelf teksten te kunnen opnemen. Dit is eenvoudig te realiseren door de gebruiker een tekstsoort te laten invoeren zodat hij/zij de mogelijkheid krijgt om bijvoorbeeld een eigen interactietekst op te nemen zonder dat deze bij een update van de databank door Z-Index teksten wordt overschreven.