Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: Creatinine klaring

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
CICRKL Creatinine klaring 5 N WINAp
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat de waarde van de creatinineklaring, waaronder de bewaking van toepassing is.
Dit veld is alleen ingevuld bij bewakingssoort "Nierfunctiestoornis" (CISRT=2).


Het veld komt voor in: