Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: Creatinine klaring

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
CICRKL Creatinine klaring 5 N WINAp
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat de waarde van de creatinineklaring, waaronder de bewaking van toepassing is.

Dit veld is alleen ingevuld bij bewakingssoort "Nierfunctiestoornis" (CISRT=2).

De waarde in dit veld geeft aan bij welke mate van verminderde nierfunctie een signaal moet worden gegenereerd,
indien CIWGC is J, en CIWGA is J:
- als de waarde voor de nierfunctie van de patiënt gelijk aan of kleiner is dan de waarde in dit veld wordt een signaal gegenereerd.
- als de waarde voor de nierfunctie van de patiënt groter is dan de waarde in dit veld wordt geen signaal gegenereerd.
- als de waarde voor de nierfunctie van de patiënt niet bekend is, wordt altijd een signaal gegenereerd.


Deze functionaliteit is vooral van belang in het ziekenhuis, waar de waarde voor de nierfunctie van de patiënt meestal bekend is.

De leeftijdsgrens kan hierin niet in worden meegenomen, maar moet door de softwarehuizen zelf functioneel worden afgehandeld.
Bijvoorbeeld bij patiënten vanaf 75 jaar standaard melden dat de nierfunctie verminderd kan zijn.
Zo ja, dan kan de contra-indicatie nierfunctie aan de patiënt worden gekoppeld en een door GIC voorgestelde waarde voor de nierfunctie worden ingevuld.


Het veld komt voor in: