Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: Bewaking te volgen door monitoren (J/N)

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
CIMONI Bewaking te volgen door monitoren (J/N) 1 A WINAp
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld heeft nog geen toepassing.
Het veld is alleen gevuld bij de bewakingen m.b.t. farmacogenetica (CISRT=5), bij de overige bewakingen is het veld leeg.
Echter, ook bij CISRT=5 is de waarde uitsluitend N en heeft daarmee geen betekenis.


Het veld komt voor in: