Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: Actie nodig J/N

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
CIWGA Actie nodig J/N 1 A WINAp
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld geeft aan of er volgens de werkgroep van deskundigen wel of geen actie nodig is door de zorgverlener.

Dit veld bevat één van de volgende waarden:
J = er is actie nodig
N = er is geen actie nodig


Het veld komt voor in: