Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: Volgnummer

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
GNVOLG Volgnummer 2 N WINAp
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld geeft de volgorde aan van de stoffen in een handelsproduct.
De werkzame stoffen hebben de laagste volgnummers, waarbij indien van toepassing de belangrijkste stof of de stof die altijd vooraan staat, volgnummer 1 hebben.

Voorbeeld:
volgnr 1: paracetamol
volgnr 2: codeine diwaterstoffosfaat 0.5-water


Het veld komt voor in: