Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: Soort-doseringscode

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
GPDCOD Soort-doseringscode 6 N WINAp
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat een itemnummer uit thesaurus 1004 (bestand 902).
Thesaurus 1004 bevat de soort doseringen.

Voorbeelden:
1 = standaard
2 = doel verbijzondering


Het veld komt voor in: