Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: Identificerend volgnummer

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
GPDID1 Identificerend volgnummer 3 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat het identificerend volgnummer.

Binnen het dosisbasisnummer (GPDBAS) krijgt iedere combinatie van de veld-inhouden van het record een uniek nummer in de tijd. Hierdoor kunnen mutaties in de combinaties historisch worden bewaakt.


Het veld komt voor in: