Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: Percentage kinderdosering

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
GPKDOS Percentage kinderdosering 3 N WINAp
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld is niet meer gevuld.

Historie:
Het veld gaf aan met welk percentage de uitkomst van de berekening van de Denekampschaal vermenigvuldigd moest worden om een min of meer juiste kinderdosering te berekenen.


Het veld komt voor in: