Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: Voorkeursvolgorde

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
MPPRIO Voorkeursvolgorde 4 N NHG en WINAp
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat indien van toepassing de voorkeursvolgorde zoals aangegeven in de bron. Als er geen voorkeursvolgorde is, is dit veld leeg.


Het veld komt voor in: