ZIB's Medicatiebewaking aansluiting op zib's IR V-0-0-1

Deze implementatierichtlijn is een conceptversie die beschrijft hoe medicatiebewaking (MFB's en doseringscontrole) gebruik kan maken van gegevens die in zib's zijn vastgelegd. Deze versie is nog in ontwikkeling, maar kan als een eerste handreiking worden beschouwd.