Algemeen/Voorschrijven

DatumTitel (aantal pagina's)/OmschrijvingBestand
03-04-2015 Begrippen behorend bij de bouwstenen voor het medicatieproces Versie 1.0
In 2013 is door de Werkgroep Begrippen een set van begrippen vastgesteld met betrekking tot begindatum, einddatum, actuele medicatie etc. Het doel van het vaststellen van deze begrippen was eenduidigheid te creëren voor de toepassing in de medicatiebewaking (met name de medisch farmaceutische beslisregels) en het medicatieoverzicht.
Deze begrippen zijn nu geactualiseerd op basis van het document ‘Bouwstenen voor het medicatieproces’.
13-05-2002 Introductie van het voorschrijfbestand (PRK)
Met intensieve medewerking van de NHG en het WINAp is per 1 juni 2002 het voorschrijfbestand in de G-Standaard opgenomen.
020
025
031
050
051
059
351
705
711
902
14-01-2019 Productselectie Medicatieproces IR V-2-1-1 020
031
050
051
059
699
701
711
713
720
725
730
750
760
902
912
18-09-2002 Voorbeelden in het voorschrijfbestand 020
031
050
051
059
705
711
902