Home / Documentatie / Functionele beschrijvingen / Medicatie Bewaking / Interactie (uitgeleverd tot 1-11-2020, reeds vervangen door MFB's)

Interactie (uitgeleverd tot 1-11-2020, reeds vervangen door MFB's)

De huidige interactiebestanden zijn tot 1-11-2020 nog beschikbaar. Vanaf april 2017 zijn alle interacties reeds beschikbaar als MFB.
Change PDF document Interactie IR V-3-1-2
Alle interacties zijn vanaf 1-4 2017 ook beschikbaar als MFB! Deze implementatie richtlijn beschrijft op welke wijze de G-Standaard momenteel ook nog softwarematig voor de zorgverlener kan worden ingezet bij de bewaking tussen twee verschillende geneesmiddelen.
Change PDF document Gebruik van de interactie vlaggen in de praktijk
Dit document geeft inzicht op welke wijze de vlaggen afhandeling voorschrijver, afhandeling balie in de apotheek, afhandeling farmaceutisch specialist en afhandeling voorschrijver gezamelijk geïmplementeerd zouden moeten worden.
Change PDF document Nog niet door het GIC beoordeelde Interacties en Contra-Indicaties IR V 3-1-1
Change PDF document Risico-analyses
Beschrijving van het doel, de algemene inhoud, de samenstelling van de naam (inclusief de koppeling met de bewakingscode). Deze risico-analyses (voor interacties) dienen als naslagwerk voor gebruikers. Het document is in januari 2010 aangepast voor de download functionaliteit.
Change PDF document Risico-analyses voorbeeld