Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Bestandsbeschrijvingen: Bestand 051 Voorschrijfpr. geneesmiddel identific.

Veld Omschrijving SR1 Lengte2 Type3 Posities
BSTNUM Bestand-nummer 4 N 001‑004
MUTKOD Mutatiecode 1 N 005‑005
PRKODE PRK-code 1O 8(7+1) N 006‑013
PRNTOE Naamstoevoeging 13 A 014‑026
GPKODE Generiekeproductcode (GPK) 8(7+1) N 027‑034
HPEMBT Emballagetype kode 3 N 035‑037
XPEHHV Basiseenheid product kode 3 N 038‑040
HPGALG HPK-grootte algemeen 7(5,2) N 041‑047
HPHMA1 Hulpmiddel aard 1 kode 3 N 048‑050
HPHMH1 Hulpmiddel hoeveelheid 1 2 N 051‑052
HPHMA2 Hulpmiddel aard 2 kode 3 N 053‑055
HPHMH2 Hulpmiddel hoeveelheid 2 2 N 056‑057
HPMPJN Kode meervoudigprodukt 1 A 058‑058
HPGVBL HPK-grootte verbandlengte 7(5,2) N 059‑065
HPGVBB HPK-grootte verbandbreedte 7(5,2) N 066‑072
HPGIUD HPK-grootte IUD 1 A 073‑073
PRHULI Reden hulpstof identificerend 6(6,0) N 074‑079
HPINST Instant 1 A 080‑080
PRKEXT Extra kenmerk tbv voorschrijven 6(6,0) N 081‑086
Leeg veld 10 A 087‑096
1) SR Sortering van de records, wordt ingevuld achter de records die de sleutels bepalen.
1e positie: 1=hoofdsleutel, 2=secundaire sleutel, enz.
2e positie: O=Oplopend, A=Aflopend
2) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
3) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
Dit bestand gaat per G-Standaard september 2023 vervallen. In plaats hiervan is bestand 052 beschikbaar.

In dit bestand zijn de kenmerken vastgelegd, die een rol spelen om vanuit het generiekniveau (de GPK) naar het voorschrijfniveau (de PRK) te komen.

Indien een van de onderstaande kenmerken is ingevuld, dan wordt de inhoud THNM15 (uit bijbehorende thesaurus) gebruikt om de generieke naam aan te vullen (zie PRNTOE):
- HPEMBT (emballagetype)
- HPHMA1 en HPMA2 (hulpmiddel aard)
- PRHULI (reden identificerend hulpmiddel)
- PRKEXT (extra kenmerken)

Voor een beschrijving van de onderlinge samenhang van de diverse geneesmiddelniveaus, zie de Implementatierichtlijn Ruggengraat.
Voor een beschrijving van de toepassing van de PRK in het Medicatieproces (waaronder voorschrijven), zie de Implementatierichtlijn Medicatieproces Productselectie.