Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Bestandsbeschrijvingen: Bestand 626 Interacties (gegevens)

Veld Omschrijving SR1 Lengte2 Type3 Posities
BSTNUM Bestand-nummer 4 N 001‑004
MUTKOD Mutatiecode 1 N 005‑005
IAKODE Interactie/Waarschuwing code 1O 8(7+1) N 006‑013
IAWFGD Datum vastlegging 8 N 014‑021
IAGSDO Datum opname in G-Standaard 8 N 022‑029
IAGSDM Datum laaste mutatie in G-Standaard 8 N 030‑037
IAWFGB Code onderbouwing bewijslast bij interactie 1 A 038‑038
IAWFGE Code ernst van potentieel effect bij interactie 1 A 039‑039
IAOMS Omschrijving interactie/waarschuwing 50 A 040‑089
THFLDR Interactiefolder-thesaurus 128 3 N 090‑092
IAFLDR Folder 3 N 093‑095
IAWFGI Interactie (J/N) 1 A 096‑096
IAWFGA Vervolg actie (J/N) 1 A 097‑097
IAMONI IA te volgen door monitoren (J/N) 1 A 098‑098
IASTVS Ook bij staken van het voorschrift (J/N) 1 A 099‑099
IABELV Afhandeling voorschrijver (J/N) 1 A 100‑100
IABELB Afhandeling balie in apotheek (J/N) 1 A 101‑101
IABELF Afhandeling farmaceutisch specialist (J/N) 1 A 102‑102
Leeg veld 26 A 103‑128
1) SR Sortering van de records, wordt ingevuld achter de records die de sleutels bepalen.
1e positie: 1=hoofdsleutel, 2=secundaire sleutel, enz.
2e positie: O=Oplopend, A=Aflopend
2) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
3) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
TOELICHTING BIJ BESTAND 626

Voor zeer uitgebreide technische informatie: Implementatie Richtlijn Interacties en risico-analyse/status-rapporten en Casus interacties

Per november 2002 is dit bestand opgenomen in de G-Standaard.
Samen met de bestanden 625, 627 en 628 verving zij de bestanden 621 en 622.
De bestanden 621 en 622 werden nog tot 1 july 2004 uitgeleverd.

In bestand 626 "Interactie voor wie en wanneer" wordt beschreven om welke interacterende middelen het gaat (interactie omschrijving), voor wie de melding bedoeld is , en of er een interactiefolder van toepassing is.
Ook kan het zijn dat een interactie om niemandsbelang is opgenomen. Het betreft dan vermeende interacties (volgens de WFG), waarbij de raadpleegtekst als achtergrondtekst is opgenomen.
De meldingsteksten zijn afgestemd op de zorgverlener (921/922).
(THMOD=103, TXMOD=18, TXKODE=IAKODE, THSRTT=104, TXSRTT=200,210,230,240)


Zie voor de "functionele beschrijving" van de interactiecontrole de beschrijving bij bestand BST625T.

Zie verder de rubriekbeschrijvingen.