Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Groepkode

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
GRPINP Groepkode 4 N WINAp
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Omschrijving:

FTK: Farmacotherapeutische Klassificatie Kode

0 = geen betekenis.

Zie bestand 500 "Informatorium groepen" voor de betekenis van de kode.

De FTK is de kode van de Informatoriumgroep waarin het betreffende produkt op de datum van uitlevering staat of - mits het een produkt is dat maar 1 werkzaam stambestanddeel heeft - waarin het produkt op grond van zijn samenstelling zou staan als het in het Informatorium zou zijn opgenomen. In het eerste geval wordt de FTK gevonden via het Informatorium- produktnummer, in het tweede geval via het Informatoriumstofnummer van de generieke (stam)naam.

Een produkt kan maximaal 5 FTK's hebben (FTK 1, resp. 2,3,4,5).

Produkten die niet in het Informatorium staan en die meer dan 1 werkzaam (stam)bestanddeel hebben hebben geen FTK.

De kode is veranderlijk en niet hierarchisch.

Voorbeelden:
HPK's die gekoppeld zijn aan een Informatoriumproduktnummer:

Handelsprodukt | IM produkt | FTK's * -------------------|---------------|--------------- NIZORAL CREME | 10466 NIZORAL | FTK 1 | 728 | | | VALIUM TABLET 2 MG | 1107 VALIUM | FTK 1 | 485 | | FTK 2 | 602 | | FTK 3 | 702

HPK's die niet gekoppeld kunnen worden aan een Informatoriumproduktnr:

Handelsprodukt | Werkzaam deel | Stam | IM stofnr | FTK* -----------------|------------------|------------|-----------|--------- PAPAVERINI SULF. | PAPAVERINE SULF. | PAPAVERINE | 1169 | FTK1 883

*728 = ANTIMYCOTICA, IMIDAZOOLDERIVATEN 485 = HYPNOTICA EN SEDATIVA, BENZODIAZEPINEDERIVATEN 602 = PSYCHOPHARMACA, ANXIOLYTICA, BENZODIAZEPINEDERIVATN 702 = ANTI-EPILEPTICA, BENZODIAZEPINEDERIVATEN 883 = SPASMOLYTICA


Het veld komt voor in: