Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Groepnaam

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
GRPNAM Groepnaam 50 A WINAp
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Omschrijving:

Deze rubriek bevat de groepnaam uit het Informatorium Medicamentorum met dien verstande dat:

1. Tekens die niet in de standaard 128 ASCII characterset voorkomen zijn "vertaald", b.v. het teken Alfa wordt voluit "Alfa" geschreven.

2. Namen worden zonodig tot 50 posities ingekort.

3. Groepnaam-informatie uit hogere hierarchische groepnamen wordt zonodig aan lagere hierarchische groepnamen toegevoegd, opdat lagere hierarchische groepnamen zelfstandig bruikbaar zijn.


Het veld komt voor in: