Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Aantal DDD's per basiseenh. produkt

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
HPDDD Aantal DDD's per basiseenh. produkt 10 N WINAp
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Omschrijving:

Deze rubriek bevat het aantal DDD's (defined daily doses) per HPK-basiseenheid.

0 = geen betekenis.

De DDD is de benaderde gemiddelde onderhoudsdosis voor volwassenen bij gebruik van een geneesmiddel voor de hoofdindicatie. De waarde van deze DDD is vastgesteld door het WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology (WHOCC). Zie voor nadere informatie de beschrijving van de velden van bestand 0800.
Bij aanvang van de G-Standaard in 1985 (destijds KNMP Geneesmiddelendatabank geheten) heeft het Geneesmiddel Informatie Centrum zelf DDD's vastgesteld voor geneesmiddelen waarvoor destijds geen internationale DDD was vastgesteld. Wanneer er sprake is van een zelfvastgestelde DDD, is dit aangegeven in de G-Standaard (DDDIND).
Wanneer er een relatie is tussen de DDD-toedieningsweg en de stamtoedieningsweg van het handelsproduct, het handelsproduct 1 werkzame stof bevat en de DDD-eenheid overeenkomt met de eenheid van de hoeveelheid werkzame stof in de samenstelling, dan wordt deze rubriek automatisch uitgerekend.
Wanneer dit niet het geval is berekent het KNMP Geneesmiddel Informatie Centrum het aantal DDD's per GPK-basiseenheid als volgt:

Aantal DDD's per GPK-basiseenheid = hoeveelheid per GPK-basiseenheid / DDD

Het aantal DDD's per HPK-eenheid is hetzelfde als het aantal DDD's per GPK-basiseenheid, wanneer deze eenheden hetzelfde zijn.
Indien deze eenheden verschillen wordt het aantal DDD's per HPK-basiseenheid verkregen door het aantal DDD's per GPK-basiseenheid te vermenigvuldigen met de HPK-grootte.

Voorbeelden:
DDD van diazepam voor orale, rectale en parenterale toediening is 10 mg
DDD van paracetamol is 3 g voor orale, rectale en parenterale toediening

Handelsprodukt | Aantal DDD's per HPK-basiseenheid ----------------------------------- |---------------------------------- DIAZEPAM TABL 2 MG | 0,2 (per stuk) DIAZEPAM TABL 5 MG | 0,5 (per stuk) DIAZEPAM TABL 10 MG | 1 (per stuk) DIAZEPAM INJ.VLST 5 MG/ML AMPUL 2 ML | 1 (per ampul = per stuk) PANADOL GLADDE TABL 500 MG | 0,167 (per stuk)


Het veld komt voor in: