Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Kode brandgevaarlijk

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
HPKBRG Kode brandgevaarlijk 1 A WINAp
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Omschrijving:

Let op! De vulling van dit veld is inconsistent. Dit veld kan niet gebruikt worden voor betrouwbare informatie.

Blanko = geen betekenis

B = het produkt bevat een bestanddeel dat brandgevaarlijk is in een zodanige concentratie dat het produkt ook als brandgevaarlijk moet worden beschouwd. Bron: Horath H. Giftige Stoffe der Gefahrstoffverordnung. 2e druk. Stuttgart: Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH, 1987


Het veld komt voor in: