Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Oplosmiddel hoeveelheid 1

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
HPOMH1 Oplosmiddel hoeveelheid 1 4 N WINAp
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Omschrijving:

Oplosmiddel hoeveelheid 1 is een identificerend gelegenheidskenmerk van een handelsprodukt. Als een handelsprodukt een of meer flacons met hetzelfde volume oplosmiddel (verdunningsvloeistof, resuspendeervloeistof, reconstitutievloeistof) bevat die als zodanig de apotheek verlaten (dus niet in de apotheek al verwerkt worden), dan wordt in dit veld het volume oplosmiddel in ml opgegeven.Voorbeeld:

Zie HPOMH2


Het veld komt voor in: