Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Gesteriliseerd voor geneesmiddelen

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
HPSTGN Gesteriliseerd voor geneesmiddelen 1 A WINAp
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld geeft aan of het product gesteriliseerd is.
N.B: de term 'gesteriliseerd' heeft hier de betekenis van een algemene, overkoepelende term en geeft niet specifiek de mate van steriliteit aan. Aan de hand van deze term kan dus niet bepaald worden of een product echt steriel is, dan wel aseptisch bereid, dan wel apyrogeen is etc.

Dit veld bevat één van de volgende waarden:
N = het handelsproduct is niet gesteriliseerd
S = het handelsproduct is gesteriliseerd

Het veld moet altijd worden ingevuld. In de thesaurus farmaceutische vormen is aangegeven welke farmaceutische vormen gesteriliseerd moeten zijn. Handelsproducten met deze farmaceutische vormen hebben altijd S. Het is echter mogelijk dat een handelsproduct een farmaceutische vorm heeft die gewoonlijk niet gesteriliseerd is maar in dit geval wel, bijvoorbeeld Steriele Olijfolie.


Het veld komt voor in: