Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Relevant indien B wordt toegevoegd aan A (J/N)

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
IABTA Relevant indien B wordt toegevoegd aan A (J/N) 1 A WINAp
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Interactie bij voorschrijven GPKA/GPKB

Dit zijn twee vlaggen, welke afzonderlijk op J/N gezet kunnen worden. Zij geven aan of de interactie geactiveerd dient te worden bij het voorschrijven van een artikel met GPKA ofwel GPKB. In veruit de meeste gevallen zullen beide vlaggen op "J" staan.


Het veld komt voor in: