Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: GPK code interactie/waarschuwing (IAGPK) A

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
IAGPKA GPK code interactie/waarschuwing (IAGPK) A 8 N WINAp
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Voor een beschrijving van de GeneriekeProductKode (GPK) wordt verwezen naar bestand 711, rubriek GPKODE.

De interacties worden opgegeven als interacties tussen generieke producten.

Een generiek product met code A (IAGPK-A) kan met meerdere generieke producten met kodes B1 t/m Bn (IAGPK-B1 t/m IAGPK-Bn) interacties geven. Alle interacties tussen IAGPK-A1 t/m IAGPK-An en IAGPK-B1 t/m IAGPK-Bn leveren een tabel op, de interactietabel op generiek niveau, zie de algemene beschrijving van bestand 620.


Het veld komt voor in: