Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Relevante periode na staken van A - in dagen

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
IARPNSA Relevante periode na staken van A - in dagen 3 N WINAp
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Relevante periode na het staken van GPKA

Het aantal dagen waarmee de lopende medicatie van het andere artikel (GPKA) moet worden verlengd voor de controle op de betreffende interactie doordat artikel GPKB wordt voorgeschreven.


Het veld komt voor in: