Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Soort indicatie

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
INSRT Soort indicatie 6 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld geeft aan waar de indicatietekst vandaan komt. De volgende waarden komen voor:
1 = geregistreerde indicatie (on-label, afkomstig uit SmPC-tekst)
2 = off-label indicatie (afkomstig van wetenschappelijke verenigingen)
3 = overige indicatie (niet gespecificeerd)
4 = generieke stofnaam indicatie (indicatie die niet als geregistreerde indicatie is gekoppeld aan het betreffende geneesmiddel, maar wel aan een ander geneesmiddel met exact dezelfde werkzame stof en toepassingsgebied)


Het veld komt voor in: