Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Groepvolgorde kode

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
XRPO1 Groepvolgorde kode 11 N WINAp
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Omschrijving:

De kode is uniek en numeriek.

De kode bestaat uit 11 cijfers en omvat 5 hierarchische groepen van 3,2,2,2 en 2 cijfers. Deze 5 groepen geven 5 hierarchische niveau's aan.

Voorbeeld:
355 01 00 00 00  HYPOFYSE- EN HYPOTHALAMUSHORMONEN
355 01 01 00 00  HYPOFYSEHORMONEN
355 01 01 01 00  ADENOHYPOFYSEHORMONEN (HYPOFYSEHORMONEN)
355 01 01 01 01  CORTICOTROPE HORMONEN (HYPOFYSEHORMONEN)
355 01 01 01 02  GONADOTROPE HORMONEN (HYPOFYSEHORMONEN)
355 01 01 01 03  OVERIGE ADENOHYPOFYSEHORMONEN (HYPOFYSEHORMONEN)
355 01 01 02 00  NEUROHYPOFYSEHORMONEN (HYPOFYSEHORMONEN)
355 01 02 00 00  HYPOTHALAMUSHORMONEN


De groepvolgorde kode bepaalt de volgorde en struktuur van de Farmacotherapeutische groepen in het Informatorium Medicamentorum. De groepvolgorde kode is ALLEEN voor dit doel ontwikkeld.LET OP: De groepvolgorde kode is een zeer dynamische kode, d.w.z. de kodes worden ieder jaar aan de nieuwste volgorde en indeling van het Informatorium Medicamentorum aangepast. Gevolg hiervan is o.m. dat een kode op zich wel kan blijven bestaan maar niet noodzakelijker wijze aan dezelfde groepkode gekoppeld behoeft te blijven. Bovendien kunnen (groepen van) kodes opgeheven, uitgesplitst of weer samengevoegd worden.


Het veld komt voor in: