Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: UZOVI code Zorgverzekeraar

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
ZRUZOVI UZOVI code Zorgverzekeraar 4 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Omschrijving:

Unieke ZorgVerzekeraarsIdentificatie (UZOVI) is een identificatie van de zorgverzekeraars in Nederland. De UZOVI-nummers worden beheerd door Vektis. Het zijn 4-cijferige nummers, waarbij het eerste cijfer overigens een 0 kan zijn.

Een ZSPC kan alleen gebruikt worden bij declaratie aan de Zorgverzekeraar die de code heeft uitgegeven. De UZOVI-code van de ZSPC dient dus gelijk te zijn aan de UZOVI-code van de zorgverzekeraar waarbij gedeclareerd wordt.


Het veld komt voor in: