Aanspraakstatus
De regeling zorgverzekering specificeert welke producten tot verstrekking onder de basisverzekering vallen. De volgende codes zijn mogelijk:

N = Geen verstrekking
G = GVS geneesmiddel
D = Dieetpreparaten
F = Grondstof, apotheekbereiding
H = Hulpmiddelenzorg