GVS clustercode
Dit veld is gevuld bij geneesmiddellen die zijn opgenomen in het GVS.

Bij geneesmiddelen die zijn opgenomen op bijlage 1A van de regeling zorgverzekering is dit veld gevuld met een GVS-clustercode. In een GVS-cluster zitten geneesmiddelen met verschillende werkzame stoffen en sterktes maar met dezelfde ATC-groepscode en toedieningsweg. Per GVS-cluster wordt één GVS-limiet vastgesteld per DDD. Bij deze geneesmiddelen is sprake van een bijbetaling indien de prijs per DDD boven de vergoedingslimiet ligt.

Bij geneesmiddelen die zijn opgenomen op bijlage 1B is die veld gevuld met de waarde "XXXXXXXXXXX" (kan niet geclusterd worden). Deze geneesmiddelen worden vanuit het GVS vergoed, maar er is geen vergoedingslimiet vastgesteld zodat er nooit sprake is van een bijbetaling.

NB: tot maart 2020 was dit veld bij sommige niet-GVS geneesmiddelen gevuld met de waarde "INTRAMURAAL", dit betreft geneesmiddelen die niet worden vergoed vanuit het GVS omdat ze uitsluitend bestemd zijn voor intramuraal gebruik.