Inkoopkanaal
Inkoopkanaal omschrijving
Het inkoopkanaal is een classificatie van het CTG (College Tarieven Gezondheidszorg) om WMG (Wet Marktordening Gezondheidszorg) middelen in te delen. Per inkoopkanaal gelden verschillende rekenregels.

Het CTG onderscheid 6 inkoopkanalen, namelijk:

Uitvoering:

Inkoopkanaal 1
Inkoopkanaal 1 wordt gevuld met de middelen die: - tot geneesmiddelen worden gerekend dwz de GPK is ongelijk nul; - waarvan de merkstamnaam is ongelijk spatie; - waarvan de wettelijke status = UR.

Naast de door het College ter beoordeling der geneesmiddelen geregistreerde geneesmiddelen komen hierbij aan de orde: - Experimentele geneesmiddelen (produktgroep EP) - Service middelen (produktgroep EP) - Homeopatische injecties (produktgroep HC, HE of HM) - Antroposofische injecties (produktgroep HA) - On patient named middelen (produktgroep SP) - Middelen die via een Europese registratie zijn geregistreerd.

Inkoopkanaal 2
Inkoopkanaal 2 wordt gevuld met de middelen die: - tot geneesmiddelen worden gerekend dwz de GPK is ongelijk nul; - waarvan de merkstamnaam = spatie of - waarvan de firmastamnaam is ongelijk spatie. - waarvan de wettelijke status = UR.

Het betreft door het College ter beoordeling der geneesmiddelen geregistreerde geneesmiddelen nl: - Capsules, tabletten enz. (produktgroep TC) - Preparaten (produktgroep FP) - Branded generics (produktgroep SP)

Inkoopkanaal 3
Inkoopkanaal 3 wordt gevuld met de middelen die: - tot geneesmiddelen worden gerekend dwz de GPK is ongelijk nul; - afkomstig zijn van parallel import dwz. RVGnummer 2 = /. - waarvan de wettelijke status = UR. - waarvan RVGnummer 3 een nummer is dat voorkomt als RVGnummer 1 en deel uitmaakt van inkoopkanaal 1.

Inkoopkanaal 4
Inkoopkanaal 4 wordt gevuld met de middelen die: - tot geneesmiddelen worden gerekend dwz de GPK is ongelijk nul; - afkomstig zijn van parallel import dwz. RVGnummer 2 = /. - waarvan de wettelijke status = UR. - waarvan RVGnummer 3 een nummer is dat voorkomt als RVGnummer 1 en deel uitmaakt van inkoopkanaal 2.

Inkoopkanaal 5
Inkoopkanaal 5 wordt gevuld met de middelen die: - tot geneesmiddelen worden gerekend dwz de GPK is ongelijk nul; - waarvan de wettelijke status = UR.

Het betreft middelen die: - gebruikt worden in het kader van de apotheekbereiding, (produktgroep GH); - in de apotheek zijn bereid (produktgroep MR)

Inkoopkanaal 6
Inkoopkanaal 6 wordt gevuld met de middelen die: - zijn voorzien van een EMEA registratie; - de leverancier is een parallele groothandel;

In het Taxe-bestand worden alle middelen ongeacht het inkoop- kanaal in alfabetische volgorde afgedrukt. Daar het inkoopkanaal gekoppeld is aan de UR (uitsluitend recept)status van geneesmiddelen komt het inkoopkanaal niet in de Buiten - WMG Taxe voor.