Mutatiecode HPK
De mutatiecode HPK geeft het soort mutatie van een HPK in de meest recente G-Standaard aan. De code kan de volgende waarden bevatten:

0 = geen wijziging in het record, of mutatiecode wordt niet gehanteerd.
1 = record verwijderen (record is vervallen)
2 = record wijzigen (een of meer rubrieken zijn gewijzigd)
3 = record opnemen (nieuw record)

De mutatiecode wordt verkregen door vergelijking van het met recente bestand in de G-Standaard met het daarvoor uitgegeven bestand. Deze vergelijking wordt uitgevoerd door ieder record te vergelijken met hetzelfd record (= identieke unieke sleutel) uit het daarvoor uitgegeven bestand in de G-Standaard.

Alle velden worden in deze vergelijking betrokken, behalve de mutatiecode zelf. Deze wordt na de vergelijking, aan de hand van de geconstateerde verschillen, in het nieuwe G-Standaard bestand ingevuld.