U/N code

De U/N code geeft de status van de productverpakking weer en wordt gebruikt in samenhang met de U/N datum. De volgende statussen worden onderscheiden:

Bij geregistreerde geneesmiddelen kan de wetgever de registratie doorhalen danwel intrekken. Als de datum die de wetgever hanteerd wordt overschreden mag het middel niet meer worden verhandeld. De letter W geeft aan dat deze statuts is bereikt en dat het middel bij de eerst volgende uitgave zal worden verwijderd.

U/N datum
De U/N datum wordt ingevuld op het moment dat de U/N code wordt gevuld. De vulling van de U/N datum is DDMMJJJJ. Indien de U wordt veranderd in een V, dan geldt dat de datum is gelijk aan mutatiedatum.