Home / Producten & Diensten / G-Standaard flex / G-Standaard flex abonnement

G-Standaard flex abonnement

Het hoofdabonnement op de G-Standaard flex omvat standaard 4 modules. Daarnaast kunt u zich afzonderlijk op losse, extra modules abonneren. In elke module zijn een aantal velden uit de G-Standaard opgenomen, die informatie geven over een geneesmiddel of product.

Het hoofdabonnement:

Module Toelichting
Basis Met de velden uit de module Basis kunt u een set algemene velden van artikelen uit de G-Standaard selecteren. Voorbeelden zijn het ZI-nummer, de productverantwoordelijke, de verpakkingskenmerken of de GTIN's.
Farmaceutisch Als u informatie over geneesmiddelen uit de G-Standaard wilt raadplegen dan kunt u uit de module farmaceutisch velden selecteren die gaan over de samenstelling, farmaceutische vorm, toedieningsweg en dosering (waaronder de DDD).
Prijzen / wet- en regelgeving Deze module bevat prijsgegevens zoals opgegeven door de leverancier (inkoopprijs en adviesverkoopprijs), het bevat gegevens over vergoeding vanuit de zorgverzekering (geneesmiddelen, hulpmiddelen, dieetvoeding), GVS bijbetaling en aanvullende voorwaarden, BTW percentage, receptplichtigheid, WGP maximumprijs.

Extra modules:

Module Toelichting
Add-on Geneesmiddelen die in het ziekenhuis worden toegediend kunnen door de NZa als add-on worden aangewezen. Ziekenhuizen kunnen deze dan additioneel declareren bij de verzekeraar, mits ze voor de toegepaste indicatie onder de aanspraak vallen. Met de module add-on kunt u zien welke geneesmiddelen als add-on zijn aangewezen, en voor welke geregistreerde en off-label indicaties ze gedeclareerd kunnen worden.
Historische prijsgegevens In deze module vindt u een overzicht met historische prijsgegevens van producten tot 5 jaar terug. Ook is er terug te vinden wanneer andere aanbieders een product hebben gelanceerd.
Mutaties Deze module toont de wijziging ten opzichte van de maand ervoor. Bijvoorbeeld percentages van prijswijzigingen, wijzigingen in GVS-limiet en ATC-codering.
Preferentiebeleid Deze module biedt een overzicht van producten en de bandbreedtes ten opzichte van andere aanbieders.

10 selecties per abonnement

Met een abonnement op de G-Standaard flex kunt u maximaal 10 selecties met data maken. Als u meer dan 10 selecties wilt maken, kunt u meerdere abonnementen afsluiten. Dit is ook handig als u collega’s heeft die eigen selecties willen maken. Elk extra abonnement geeft recht op 10 selecties.

Prijzen abonnementen en extra modules G-Standaard flex

De hieronder genoemde prijzen gelden op jaarbasis. Als u zich aanmeldt gedurende het kalenderjaar wordt de prijs berekend in evenredigheid met het aantal resterende maanden, exclusief 21% btw. Z-Index past de prijs jaarlijks per 1 januari aan.

Prijzen hoofdabonnement

U betaalt een verlaagd tarief voor het hoofdabonnement als u al gebruiksrecht betaalt voor de hele G-Standaard. Op elk extra hoofdabonnement dat u afneemt krijgt u korting.

  • Prijs hoofdabonnement: € 4.080
  • Prijs hoofdabonnement met korting: € 1.770
  • Prijs extra hoofdabonnement: € 2.040
  • Prijs extra hoofdabonnement met korting: € 885

Prijzen extra modules

  • Module Add-on: € 510
  • Module Mutaties: € 510
  • Module Preferentiebeleid: € 510
  • Module Historische prijsgegevens: € 667

Abonneren op de G-Standaard flex

Wilt u een abonnement afnemen op de G-Standaard flex? Meld u aan via het formulier en bekijk de gebruikersvoorwaarden. U ontvangt binnen 2 werkdagen de schriftelijke overeenkomst met loginnaam en wachtwoord.

Aanmeldingsformulier