Z-Index

Z-Index verzamelt informatie over zorgproducten en plaatst deze in de G-Standaard, de databank die uitwisseling van informatie tussen zorgpartijen in Nederland mogelijk maakt. Z-Index onderhoudt nauwe contacten met al deze zorgpartijen. Zorgverleners en zorgverzekeraars gebruiken de gegevens uit de G-Standaard bij veel van hun processen, bijvoorbeeld: elektronisch voorschrijven, bestellen, medicatiebewaking, declareren en vergoeden.

Vragen over de G-Standaard?

+31 (0)70 37 37 437
Contact

Over Z-Index

Contacten met zorgpartijen

Z-Index zorgt voor een up-to-date G-Standaard door nauw contact te onderhouden met:

  • de partijen die informatie aanleveren;
  • de partijen die (delen van) de G-Standaard rechtstreeks afnemen;
  • de eindgebruikers.

Dit gebeurt onder meer via de gebruikersraden en de werkgroep techniek.