Home / Actueel / Wijzigingen in de G-Standaard

Wijzigingen in de G-Standaard

De bestanden met technische wijzigingen beschrijven de geplande en reeds doorgevoerde mutaties in de G-Standaard.

Z-Index raadt iedereen die een abonnement heeft op de G-Standaard en deze ook iedere maand downloadt aan deze documenten met regelmaat te bekijken.

Totstandkoming technische wijzigingen

Voor Z-Index is het van belang dat de G-Standaard blijft aansluiten bij de huidige praktijkvoering rondom het farmaceutisch proces. Om dit te bereiken wordt de G-Standaard in overleg met gebruikersraden, (sub)overheid en op eigen initiatief met regelmaat technisch geïnnoveerd. Bestanden kunnen in de tijd worden aangepast, vervangen of zelfs verwijderd. Alle technische veranderingen gaan geheel in overleg met de Werkgroep Techniek. Deze plant de technische mutaties ook in.                    

Meer informatie over de technische wijzigingen

Voor meer informatie over de inhoud van deze documenten kunt u zich richten tot .