Home / Actueel / Add-ons

Add-on Update

In de G-Standaard wordt informatie over add-on geneesmiddelen en stollingsfactoren verwerkt. De informatie is afkomstig van de NZa, CIBG en ZN. Op deze site kunt u aanvullende informatie en uitleg vinden die niet in de G-Standaard wordt gepubliceerd.

Z-Index krijgt elke maand informatie aangeleverd over add-ons en stollingsfactoren. De Nederlandse Zorgautoriteit wijst geneesmiddelen aan als add-on/stollingsfactor en stelt het maximum tarief vast. Het CIBG koppelt aan deze geneesmiddelen indicaties waarvoor het geneesmiddel gebruikt kan worden. Zorgverzekeraars Nederland geeft per combinatie van geneesmiddel en indicatie aan of er aanspraak is op vergoeding van deze combinatie. Z-Index levert deze informatie uit in de G-Standaard en het Historisch Bestand Add-ons. 

Om veldpartijen te voorzien van tekst en uitleg over wijzigingen of om aanvullende informatie te geven, publiceren de NZa, CIBG en ZN regelmatig aanvullende documentatie. Z-Index wil een platform bieden om deze informatie op 1 punt te publiceren. In onderstaande tabel vindt u de informatie per gepubliceerde G-Standaard.

Z-Index draagt geen verantwoordelijkheid voor de volledigheid en/of de juistheid van deze informatie. Voor nadere uitleg wordt verwezen naar de auteur van het document.


NZa CIBG ZN Z-Index
GS Mrt 2018 correctie NZa maart 2018
GS Juni 2018

aanspraak belimumab juni 2018

GS Mrt + Apr 2019 declaratie Lenalidomide maart + april 2019
GS Augustus 2020 declaratie mitomycine augustus 2020
GS Januari 2021

aanspraak ipilimumab januari 2021

GS Juni 2021 declaratie apalutamide indicatie 2772
GS december 2022 geen add-on status Vistabel
GS januari 2023 add-on tarieven foutief uitgeleverd