Home / Z-Index / Gebruikersraden en Werkgroep Techniek

Gebruikersraden en Werkgroep Techniek

De gebruikersraden, de commissie declareren en de Werkgroep Techniek doen suggesties voor verbetering van inhoud en functionele mogelijkheden van de G-Standaard. Op deze manier zorgt Z-Index ervoor dat de G-Standaard aansluit bij de praktijk.

De inspraak van gebruikers, koepels, softwarehuizen en overheidsorganen is voor Z-Index van essentieel belang om de farmaceutische zorg blijvend met de G-Standaard te kunnen ondersteunen.

Gebruikersraden

De gebruikersraden bespreken met Z-Index wensen en verbeteringen voor de inhoud van de G-Standaard. Er zijn 3 gebruikersraden waarvan u hieronder de namen van de leden kunt zien:

De gebruikersraden vergaderen 4 keer per jaar in het midden van het land.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen.

Werkgroep Techniek

De Werkgroep Techniek is een overlegorgaan waarin Z-Index en softwarehuizen op democratische wijze (met stemrecht) wensen en verbeteringen in de G-Standaard beoordelen op technische haalbaarheid. U kunt hieronder de namen van de leden zien.

Ledenlijst

De leden van de Werkgroep Techniek plannen gezamenlijk de introductie van iedere technische verandering in de G-Standaard. De tijdsplanning van de implementatie van gewenste functionaliteiten is vervolgens aan ieder softwarehuis en zijn gebruikers zelf.

Zichtbare resultaten uit de Werkgroep Techniek:

De Werkgroep Techniek vergadert 4 keer per jaar in het midden van het land. Als lid van de Werkgroep Techniek kunt u hier ook de vergaderstukken bekijken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen.