Home / Producten & Diensten / G-Standaard flex

G-Standaard flex

De G-Standaard flex filtert data op maat uit de G-Standaard. Als gebruiker van de G-Standaard flex selecteert u zelf, zonder programmeerkennis, de velden met de data die u wilt zien.

Het is bijvoorbeeld mogelijk een selectie te maken van: 

 • Alle nieuwe artikelen, gefilterd per productverantwoordelijke,
 • Het assortiment van concurrenten,
 • Prijs- en vergoedingsinformatie,
 • Onderling vervangbare geneesmiddelen (substitutie),
 • Welke geneesmiddelen als add-on zijn aangewezen.

 Om een indruk te krijgen van de G-Standaard flex kunt u via  toegang vragen tot de demo-omgeving.

 Het abonnement van de G-Standaard flex omvat 3 modules. 

 Het abonnement:

Module Toelichting
Basis Met de velden uit de module Basis kunt u de algemene velden van productverpakkingen uit de G-Standaard selecteren. Voorbeelden zijn het ZI-nummer, de productverantwoordelijke, de verpakkingskenmerken of de GTIN's.
Farmaceutisch Voor informatie over geneesmiddelen raadpleegt u velden uit de module 'Farmaceutisch'. Deze gaan over de samenstelling, farmaceutische vorm, toedieningsweg en dosering (waaronder de DDD).
Prijzen / wet- en regelgeving Deze module bevat prijsgegevens zoals opgegeven door de productverantwoordelijke (inkoopprijs en adviesverkoopprijs), gegevens over vergoeding vanuit de zorgverzekering (geneesmiddelen, hulpmiddelen, dieetvoeding), GVS bijbetaling en aanvullende voorwaarden, BTW percentage, receptplichtigheid en WGP maximumprijs.

Extra modules:

Module Toelichting
Mutaties Deze module geeft weer wat de wijzigingen zijn geweest ten opzichte van de vorige maand zoals percentages van prijswijzingen (apotheekinkoopprijzen, maximumprijzen etc.), wijzigingen in GVS-limiet, ATC-codering enzovoorts.
Preferentiebeleid Deze module geeft een actueel overzicht over welke geneesmiddelen door de verschillende verzekeraars als preferent of niet-preferent zijn aangewezen. Per artikel wordt aangegeven per verzekeraar (Zilveren Kruis, VGZ, CZ, Menzis, DSW en ONVZ) of er wel of geen preferentiebeleid van toepassing is, en indien dit van toepassing is, of het artikel wel of niet preferent is.
Historische prijsgegevens Van artikelen die in de meest actuele G-Standaard staan gaat de historie van prijsgegevens in deze module 5 jaar terug. Niet alleen kunt u het verloop van een bepaald product zien en wat de prijsstelling de afgelopen jaren is geweest, maar ook wanneer andere aanbieders een product hebben gelanceerd. Staan artikelen niet in de meest actuele G-Standaard, dan zijn er ook geen historische prijsgegevens beschikbaar.
Add-on Geneesmiddelen die in het ziekenhuis worden toegediend kunnen door de NZa als add-on worden aangewezen. Ziekenhuizen kunnen deze dan additioneel declareren bij de verzekeraar, mits ze voor de toegepaste indicatie onder de aanspraak vallen. Met de module add-on kunt u zien welke geneesmiddelen als add-on zijn aangewezen, en voor welke geregistreerde en off-label indicaties ze gedeclareerd kunnen worden.

10 selecties per abonnement

Met één abonnement op de G-Standaard flex kunt u maximaal 10 selecties maken. Als u meerdere selecties wilt maken, kunt u extra abonnementen afsluiten. Eén extra abonnement bevat 10 selecties.

Prijzen abonnementen en extra modules G-Standaard flex

De hieronder genoemde prijzen gelden op jaarbasis en zijn exclusief btw.

Prijzen abonnement

U betaalt een verlaagd tarief voor het abonnement als u al gebruiksrecht betaalt voor de gehele G-Standaard. Op elk extra abonnement dat u afneemt krijgt u korting.

 • Prijs abonnement: € 4.774,-
 • Prijs abonnement met korting: € 2.071,-
 • Prijs extra abonnement: € 2.387,-
 • Prijs extra abonnement met korting: € 1036,-

Prijzen extra modules

 • Module Add-on: € 597,-
 • Module Mutaties: € 597,-
 • Module Preferentiebeleid: € 597,-
 • Module Historische prijsgegevens: € 794,-

De G-Standaard flex is uitsluitend voor intern gebruik.

Doorloop de Wizard en vul het aanvraagformulier in.

 Wizard G-Standaard