Home / Producten & Diensten / Informatie Bestanden Add-ons

Informatie Bestanden Add-ons

Add-on geneesmiddelen en stollingsfactoren worden vanaf 2017 op ZI-nummer niveau gedeclareerd. In de G-Standaard is opgenomen welke geneesmiddelen de add-on status hebben, bij welke indicaties (geregistreerd en off-label) ze kunnen worden gedeclareerd en of ze onder de aanspraak vallen. Z-Index levert, naast de G-Standaard en de G-Standaard Flex, twee bestanden met informatie over add-on geneesmiddelen: het Historische Bestand Add-ons (bestemd om declaraties te kunnen controleren) en het Stofnamen Bestand Add-ons (een overzicht te geven met indicaties en aanspraakstatus per werkzame stof).

Informatie over add-on bestanden is te halen uit:

  • het Historische bestand Add-ons
  • het Stofnamen bestand Add-ons
  • de G-Standaard Flex (module Add-on)
  • de G-Standaard (met name bestanden 131, 132 en 133)

 In de onderstaande tabel staat kort samengevat welke gegevens er in de verschillende abonnementen beschikbaar zijn:

NZa-tarief (maximumprijs) Soort add-on Aanspraakstatus Indicatietekst ZI-nummer

Historisch Bestand Add-on

ja ja ja nee ja
Stofnamen bestand Add-on nee ja ja ja nee
G-Standaard Flex module Add-on ja ja ja ja ja

Hieronder zijn het Historische bestand en het Stofnamen bestand beschreven. Via de links naar de aanmeldingsformulieren kunt u zich aanmelden. Informatie over de G-Standaard Flex vind u op de productpagina G-Standaard Flex.

Historische Bestand Add-ons

De G-Standaard biedt een geactualiseerde weergave van add-on gegevens en stollingsfactoren van de huidige maand, maar geen informatie uit het verleden. Veel partijen waar Z-Index mee werkt bouwen indien gewenst zelf deze historie op. Om partijen die dit niet gewend zijn tegemoet te komen heeft de NZa aan Z-Index de opdracht verleend om een historisch bestand te ontwikkelen.

Om te zien welke gegevens er in het Historisch Bestand Add-ons worden uitgeleverd bekijkt u de specificaties.

Het Historisch Bestand Add-ons wordt apart van de G-Standaard geproduceerd en ter beschikking gesteld via de website.

  • Partijen die al een abonnement hebben op de G-Standaard download (met name ziekenhuizen) kunnen bij Z-Index een abonnement voor gereduceerd tarief afsluiten om dit bestand maandelijks te mogen ophalen of gebruiken. In 2021 bedraagt dit  € 140,- (excl. BTW) per afnemer. Dit bedrag zal jaarlijks geïndexeerd worden.
  • Voor partijen zonder abonnement op de G-Standaard download wordt voor 2021 een bedrag van € 517,- (excl. BTW) per jaar in rekening gebracht. Dit bedrag zal jaarlijks geïndexeerd worden.

Aanmeldingsformulier Historische Bestand Add-ons

Nadat u bent aangemeld krijgt u toegang tot het Historisch Bestand Add-ons. De toegang tot deze gegevens kan verlopen via de website, of via het softwarehuis waar u al G-Standaard informatie van ontvangt. Bespreek dit met uw softwareleverancier. Om het Historisch Bestand Add-ons te kunnen ophalen via de onze website, heeft u een account nodig. Als u nog geen account heeft kunt u dit ook aanvragen via bovenstaand aanmeldingsformulier. U vindt het Historisch Bestand Add-ons vervolgens onder 'mijn Z-Index' of u klikt op onderstaande link.

Historisch Bestand Add-ons

Stofnamen Bestand Add-ons

De informatie over add-on geneesmiddelen is in de G-Standaard opgenomen op ZI-nummer niveau: dat betekent dat per artikel (geneesmiddelverpakking) wordt weergegeven welke indicaties gekoppeld zijn en wat de aanspraakstatus is per combinatie van artikel en indicatie. Als er van één werkzame stof 20 verpakkingen zijn (verschillende verpakkingsgroottes, generieke varianten en parallel verpakkingen) dan zal elke verpakking exact dezelfde indicaties en aanspraakstatus krijgen. Voor een handzaam overzicht van de actuele indicaties en aanspraakstatus is daarom het Stofnamen Bestand Add-ons beschikbaar. Het Stofnamen Bestand Add-ons bevat geen ZI-nummers en geen artikelomschrijvingen. Als u een abonnement neemt op dit bestand krijgt u dit maandelijks direct na de publicatie van de G-Standaard per email toegezonden.

Het Stofnamen Bestand Add-ons is volledig gebaseerd op de acutele G-Standaard.

  • Partijen die al een abonnement hebben op de G-Standaard download (met name ziekenhuizen) kunnen bij Z-Index een abonnement voor gereduceerd tarief afsluiten om dit bestand maandelijks te ontvangen. In 2021 bedraagt dit  € 140,- (excl. BTW) per afnemer. Dit bedrag zal jaarlijks geïndexeerd worden.
  • Voor partijen zonder abonnement op de G-Standaard download wordt voor 2021 een bedrag van € 517,- (excl. BTW) per jaar in rekening gebracht. Dit bedrag zal jaarlijks geïndexeerd worden.

Aanmeldingsformulier Stofnamen Bestand Add-ons

 

Heeft u verder nog vragen? Neem dan contact op met Z-Index. 

Contact