Home / G-Standaard / Voor wie is de G-Standaard?

Voor wie is de G-Standaard?

In Nederland maken alle openbaar apothekers, ziekenhuisapothekers, poliklinische apothekers, huisartsen, apotheekhoudende huisartsen, medisch specialisten en zorgverzekeraars gebruik van de G-Standaard.

Verder hebben het ministerie van VWS, het Zorginstituut Nederland, de Nederlandse Zorgautoriteit, het Nederlands Huisartsen Genootschap, veel fabrikanten, medisch-farmaceutische groothandels, verpleeginstellingen, onderzoeksinstituten en opleidingsinstituten een abonnement op (delen van) de G‑Standaard.

Waarom gebruiken deze partijen de G-Standaard?

  • De G-Standaard ondersteunt voorschrijvers en apothekers bij het elektronisch voorschrijven, bestellen, afleveren en declareren van zorgproducten, en bij het bewaken van de medicatie.
  • Zorgverzekeraars gebruiken de G-Standaard bij het vergoeden van de declaraties en als een informatiebron om beleid op het gebied van inkoop en vergoedingen te maken en te evalueren.

 Neem voor meer informatie contact op met onze afdeling Voorlichting en Databeheer:
Contact