Taxebrief

De Taxebrief is een brief met daarin correcties en aanvullingen op de G-Standaard van een bepaalde maand. Het betreft dus wijzigingen en/of aanvullingen die niet zijn meegenomen in de definitieve G-Standaard van die maand.

Z-Index verstuurt deze brief op verzoek van een leverancier of een overheidsinstelling. Daarnaast kan Z-Index de brief sturen om wijzigingen toe te lichten. Een Taxebrief overrulet de gepubliceerde Taxe, het prijstechnische gedeelte van de G-Standaard.

Wanneer wordt een Taxebrief verstuurd?

  • Bij een wijziging in de vergoeding zoals een toekenning of wijziging van een GVS-limiet, GVS-clusterindeling of bijlage 2-voorwaarde, die niet voor de sluitingsdatum van de productie van de G-Standaard kan worden opgegeven. (Op verzoek van VWS.)
  • Bij een verlaging tot de wettelijke maximumprijs als de in de G-Standaard opgenomen apotheekinkoopprijs van het geneesmiddel boven de wettelijke maximum prijs ligt volgens de Wet Geneesmiddelenprijzen. (Op verzoek fabrikant.)
  • Indien een wettelijke maximumprijs na de sluitingsdatum van de productie door een rechterlijke uitspraak wordt geschorst of vernietigd terwijl de fabrikant de AIP van het betreffende geneesmiddel tot deze maximumprijs had verlaagd. In dat geval kan de fabrikant door middel van een taxebrief deze prijsverlaging ongedaan maken. (Op verzoek fabrikant.)
  • Indien een geneesmiddel ingevolge een rechterlijke uitspraak niet of niet langer mag worden verhandeld. Door middel van een taxebrief kan de U/N code worden gewijzigd om aan te geven dat een product wettelijk niet meer mag worden verhandeld. (Op verzoek fabrikant.)
  • Als wijzigingen in de Taxe een schriftelijke toelichting van Z-Index vereisen. (Op verzoek Z-Index.)

Naar aanleiding van de uitspraak van het gerechtshof in 's-Gravenhage van 3 november 2010 is het niet langer mogelijk om bij het vervallen van een octrooi van een geneesmiddel door middel van een taxebrief aan te geven dat het middel pas in de loop van de betreffende maand verhandeld mag worden.

Waarop heeft een Taxebrief betrekking?

Een Taxebrief heeft uitsluitend betrekking op de Taxe; het prijstechnische gedeelte van de G-Standaard. Nagekomen correcties die betrekking hebben op andere zaken, zoals farmacotherapeutische wijzigingen, vallen hier niet onder. Deze worden gepubliceerd in de G-Update.

Bekijk alle Taxebrieven

Neem voor meer informatie contact op met onze afdeling Voorlichting en Databeheer:
Contact