Home / G-Standaard / Hoe komt de G-Standaard tot stand?

Hoe komt de G-Standaard tot stand?

De informatie in de G-Standaard komt in verschillende stappen tot stand. Producenten en importeurs leveren de basisgegevens aan. Afdelingen bij Z-Index en de KNMP verrijken deze en zorgen ervoor dat ze technisch beschikbaar zijn.

Stap 1: Aanmelden basisgegevens

Fabrikanten, grootbereiders, groothandels en parallelimporteurs melden per artikelverpakking een set met basisgegevens aan bij Z-Index. Deze set bestaat uit:

 • productnaam;
 • inhoud van de verpakking;
 • artikelnummer;
 • barcode;
 • apotheekinkoopprijs;
 • btw-percentage;
 • indien van toepassing: registratienummer en adviesverkoopprijs.

Stap 2: verwerken, controleren en verrijken

De afdeling Voorlichting & DataBeheer (VDB) van Z-Index verwerkt, controleert en valideert elke set met basisgegevens en verrijkt die vervolgens met informatie over:

 • relevante wet- en regelgeving;
 • vergoedingsstatus en indien van toepassing het preferentiebeleid;
 • maximumprijs;
 • eigen bijdrage.

Daarnaast kent VDB aan elke basisset een aantal identificerende kenmerken toe, waaronder een zoeksleutel en een Z-Index-nummer.

De afdeling gebruikt hierbij informatie van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), de European Medicines Agency (EMA), het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en sport, Farmatec (onderdeel van het CIBG), Zorginstituut Nederland, de Nederlandse Zorgautoriteit, individuele zorgverzekeraars en Zorgverzekeraars Nederland.

Stap 3: informatie voorschrijven, medicatiebewaking en aflevering

Het Geneesmiddel Informatie Centrum (GIC) van de KNMP verrijkt alle sets met basisgegevens met de informatie die nodig is om het geneesmiddel voor te kunnen schrijven, te bewaken en af te leveren. Wat medicatiebewaking betreft gaat het dan om:

 • interacties;
 • contra-indicaties;
 • dubbelmedicatie;
 • allergie en ongewenste middelen;
 • dosering.

Het GIC baseert zich bij haar werk op informatie van onder meer het CBG, de EMA, het Kinderformularium, het Nederlands Huisartsen Genootschap, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en de Wereldgezondheidsorganisatie.

Stap 4: G-Standaard beschikbaar maken

De afdeling ICT & Business Innovatie (ICT&BI) van de KNMP zorgt ervoor dat afnemers en leveranciers van de G-Standaard deze ook daadwerkelijk kunnen raadplegen en gebruiken. ICT&BI:

 • houdt elke invoerapplicatie waarmee artikelgegevens worden aangeleverd of verrijkt 24/7 in de lucht;
 • past de bestandsstructuur van de G-Standaard aan als dat nodig is;
 • zorgt ervoor dat het ICT-beveiligingsbeleid en de productie- en productiecontroleprogrammatuur van de G-Standaard up-to-date zijn;
 • maakt dat rechtstreekse afnemers van de G-Standaard elke maand de update kunnen downloaden.

Neem voor meer informatie contact op met onze afdeling Voorlichting en Databeheer:
Contact