Home / Actueel / Nieuws

Nieuws

15-08-2023 Verbetering eenheden (730 en 731)

In 2022 zijn we samen met een aantal softwarehuizen in een Expert Team Eenheden in gesprek gegaan om tot verbeteringen van de eenheden bestanden (730 en 731) te komen.

Verbetering eenheden (730 en 731) - Lees verder...

21-03-2023 Nieuw bestand 431 voor ondersteuning Medicatieproces

Per G-Standaard van april wordt een nieuw bestand 431 ‘Ondersteunende informatie Medicatieproces’ uitgeleverd.

Nieuw bestand 431 voor ondersteuning Medicatieproces - Lees verder...

13-10-2022 Taxebrief 2022-2 G-Standaard oktober 2022

Correcties en aanvullingen op de G-Standaard oktober 2022.

Taxebrief 2022-2 G-Standaard oktober 2022 - Lees verder...

26-09-2022 Klassieke bewaking op contra-indicaties vervalt per februari 2024 uit G-Standaard

De klassieke bewaking op contra-indicaties vervalt per februari 2024 in de G-Standaard. De bewaking zal dan nog uitsluitend plaatsvinden via de Medisch Farmaceutische Beslisregels (MFB’s). Met de MFB’s krijgen zorgverleners signalen die meer zijn toegespitst op de patiënt. Het vervallen van de klassieke bewaking geldt alleen voor gebruikers van de G-Standaard en niet voor gebruikers van Pharmacom/Medicom.

Klassieke bewaking op contra-indicaties vervalt per februari 2024 uit G-Standaard - Lees verder...

04-07-2022 Wijzigingen vanaf 1 januari 2022

Het wijzigingenbestand voor de G-Standaard is weer bijgewerkt. Het geactualiseerde bestand vindt u via onderstaande link.

Wijzigingen vanaf 1 januari 2022 - Lees verder...

17-01-2022 ATC-wijzigingen 2022

De ATC- en DDD-wijzigingen van 2022 zijn verwerkt in de G-Standaard van februari 2022.

ATC-wijzigingen 2022 - Lees verder...

18-05-2021 KNMP-advies aan apotheken: controleer softwaresysteem op bewaking abusievelijk vervallen artikelen

De KNMP heeft haar leden door middel van een ledenbericht geïnformeerd over de mogelijkheid dat medicatiebewaking bij de artikelen die in de G-Standaard van mei abusievelijk vervallen waren uitgeleverd, mogelijk niet volledig automatisch wordt uitgevoerd. In het ledenbericht wordt het volgende gemeld:

KNMP-advies aan apotheken: controleer softwaresysteem op bewaking abusievelijk vervallen artikelen - Lees verder...

12-04-2021 Per G-Standaard van mei 2021 is thesaurus 1 vervallen uit bestand 902

Thesaurus 2 vervangt thesaurus 1. Thesaurus 2 bevat alle relevante items (in gebruik of ooit gebruikt) uit thesaurus 1.

Per G-Standaard van mei 2021 is thesaurus 1 vervallen uit bestand 902 - Lees verder...

16-03-2021 Bestand 500 vervallen uit de G-Standaard

Per G-Standaard van april 2021 is bestand 500 vervallen.

Bestand 500 vervallen uit de G-Standaard - Lees verder...

27-01-2021 Probleem afhandelingstekst 17 interactie-MFB’s per G-Standaard maart opgelost

Per G-Standaard van maart worden bij 17 interactie-MFB’s de teksten bij de oudste release aangepast. Hierdoor past de tekst weer bij de flow van deze MFB.

Probleem afhandelingstekst 17 interactie-MFB’s per G-Standaard maart opgelost - Lees verder...

18-01-2021 Nieuw bestand 430 in G-Standaard

Per februari 2021 is een nieuw bestand 430 'Extra informatie Medicatieproces' in de G-Standaard uitgeleverd. Hierin is de Reden van Stoppen/wijzigen opgenomen.

Nieuw bestand 430 in G-Standaard - Lees verder...

05-01-2021 Covid-19 vaccins in G-Standaard

In de G-Standaard van januari 2021 zijn een aantal records opgenomen om te kunnen registreren dat een patiënt een dosis van een bepaald Covid-19 vaccin heeft gehad.

Covid-19 vaccins in G-Standaard - Lees verder...

17-12-2020 Gecorrigeerde bestanden MFB's beschikbaar

Vanaf 17 december zijn gecorrigeerde bestanden voor bestand 681, 690 en 000 beschikbaar op onze downloadpagina. Deze bestanden bevatten correcties voor de G-Standaard van januari.

Gecorrigeerde bestanden MFB's beschikbaar - Lees verder...

19-11-2020 Correctie add-on bestanden G-Standaard december 2020

De bestanden 131, 132 en addonhist voor december 2020 zijn op donderdag 19 november nogmaals, gecorrigeerd gepubliceerd.

Correctie add-on bestanden G-Standaard december 2020 - Lees verder...

04-11-2020 Productieschema 2021 beschikbaar

Het productieschema voor de G-Standaard van 2021 is gepubliceerd.

Productieschema 2021 beschikbaar - Lees verder...

20-10-2020 Klassieke interactiebestanden vervallen per G-Standaard november 2020

Per G-Standaard van november zijn de klassieke interactiebestanden en de bijbehorende informatie uit de G-Standaard vervallen.

Klassieke interactiebestanden vervallen per G-Standaard november 2020 - Lees verder...

01-10-2020 Taxebrief 2020-3 G-Standaard oktober 2020

Correcties en aanvullingen op de G-Standaard oktober 2020.

Taxebrief 2020-3 G-Standaard oktober 2020 - Lees verder...

29-09-2020 Taxebrief 2020-2 G-Standaard oktober 2020

Correcties en aanvullingen op de G-Standaard oktober 2020.

Taxebrief 2020-2 G-Standaard oktober 2020 - Lees verder...

15-09-2020 Nieuw PRK-bestand

Per okotber 2020 is een nieuw PRK-bestand in de G-Standaard opgenomen (bestand 052) naast de bestaande bestanden 050, 051 en 059.

Nieuw PRK-bestand - Lees verder...

09-09-2020 Verlengde openstelling indienen mutaties oktober 2020

Mutaties voor de G-Standaard van oktober 2020 kunnen tot donderdag 10 september 17:00 uur worden ingediend.

Verlengde openstelling indienen mutaties oktober 2020 - Lees verder...

12-08-2020 Tekortbesluit bij artikelen met productgroep Tijdelijke toestemming

Indien er sprake is van een landelijk tekort op een geneesmiddel kan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) via een besluit tijdelijk toestemming geven tot importeren van geneesmiddelen zonder handelsvergunning. Deze ongeregistreerde geneesmiddelen kunnen worden aangemeld voor opname in de G-Standaard in de productgroep Tijdelijke toestemming. Aanmelding in deze productgroep is alleen mogelijk als er sprake is van een in de Staatscourant gepubliceerd IGJ besluit.

Tekortbesluit bij artikelen met productgroep Tijdelijke toestemming - Lees verder...

12-08-2020 Tijdelijk geen BTW (nultarief) op mondkapjes vanaf 25 mei 2020

Update 12-8-2020: Vanaf 25 mei is tijdelijk geen BTW van toepassing op de levering van mondkapjes. Op dit moment is dat niet zichtbaar in de G-Standaard. Op de website van Z-Index wordt tijdelijk een lijst bijgehouden met betreffende artikelen. Vanaf de G-Standaard van oktober 2020 zal het nultarief in de G-Standaard vermeld worden.

Tijdelijk geen BTW (nultarief) op mondkapjes vanaf 25 mei 2020 - Lees verder...

29-05-2020 Correctie op WGP verschillenlijst april 2020 – GVS-vergoedingslimiet Palexia retard

Voor Palexia retard is de GVS-vergoedingslimiet per april 2020 verhoogd. Om de aanscherping van de WGP maximumprijs per april ongedaan te maken, is afgesproken dat prijsgegeven via de verschillenlijst worden teruggezet naar de situatie van maart 2020. Voor Palexia retard dient de GVS-vergoedingslimiet echter te blijven staan op de waarde zoals oorspronkelijk uitgeleverd, om een te voorkomen dat een patiënt een te hoge wettelijke eigen bijdrage moet betalen.

Correctie op WGP verschillenlijst april 2020 – GVS-vergoedingslimiet Palexia retard - Lees verder...

26-05-2020 Add-on aanspraakstatus venetoclax (Venclyxto) abusievelijk verkeerd uitgeleverd in G-Standaard mei 2020 en juni 2020

In de maand mei 2020 en juni 2020 staat de add-on aanspraakstatus van indicatie 2723 bij venetoclax abusievelijk op “J” (ja). Dit is onjuist. Het gaat om de volgende zi-nrs 16276825, 16276833, 16276868, 16276876, 16276884, 16773152, 16837622, 16853164, 16892003, 16892011 en 16892038.

Add-on aanspraakstatus venetoclax (Venclyxto) abusievelijk verkeerd uitgeleverd in G-Standaard mei 2020 en juni 2020 - Lees verder...

26-03-2020 Gevolgen opschorting WGP maximumprijsverlagingen (English below)

Op donderdag 26 maart heeft de Minister van Medische Zorg en Sport besloten de voorgenomen aanscherping van de WGP maximumprijzen voor geneesmiddelen per 1 april op te schorten. De verhogingen van WGP maximumprijzen of WGP maximumprijzen die zijn vervallen per 1 april blijven wel van kracht.

Gevolgen opschorting WGP maximumprijsverlagingen (English below) - Lees verder...