Uitstel WGP - Correcties G-Standaard april 2020

Op donderdag 26 maart heeft de Minister besloten dat de aangekondigde aanscherping per 1 april van de WGP maximumprijs voor zo'n 7000 geneesmiddelen niet door zou gaan. Prijzen zoals vermeld in de gepubliceerde G-Standaard van april 2020, zijn daardoor niet meer correct.

Na intensief overleg tussen alle betrokken partijen is besloten dat Z-Index twee bestanden publiceert met correcties die door verwerkers van de G-Standaard moet worden toegepast op de gepubliceerde bestanden van de G-Standaard van april 2020.

Beide bestanden zijn beschikbaar in 3 versies: als xls-versie, csv-versie met een komma als decimaalteken, csv-versie met een punt als decimaalteken.

WGP-verschillenlijst

Dit bestand bevat 7024 ZI-nummers waarvan de prijsgegevens in bestand 004 niet correct zijn uitgeleverd. Het gaat daarbij om tenminste één van de velden apotheekinkoopprijs (veld PGIKPR in bst004t), vergoedingsprijs (veld VEGPRS in bst004t), gvs-vergoedingslimiet (veld GVSVGL in bst004t) en/of maximumprijs per eenheid (veld VPMAXP in bst004t).

In het bestand staat een kolom met de uitgeleverde waarde, voorafgegaan door een kolom met de correcte waarde. De uitgeleverde waarde dient te worden vervangen door de correcte waarde, indien deze verschilt.

Door het toepassen van de verschillenlijst worden voor deze artikelen de prijzen teruggezet naar de stand van maart 2020.

NB: de AIP, vergoedingsprijs en gvs-limiet zijn in bestand 004 opgenomen als prijs per verpakking, terwijl de maximumprijs is opgenomen als prijs per eenheid. Aangezien dit de manier is waarop ze worden uitgeleverd, treft u deze op dezelfde manier aan in de verschillenlijst. Z-Index gaat geen lijst met omgerekende bedragen maken. Met behulp van de hoeveelheid per verpakking (dit treft u als informatief veld ook aan in de verschillenlijst) kunt u dit - indien gewenst - omrekenen. 

wgp_verschillenlijst_mrt2020_apr2020_v2.xlsx

wgp_verschillenlijst_mrt2020_apr2020k_v2.csv

wgp_verschillenlijst_mrt2020_apr2020p_v2.csv

Add-on-verschillenlijst

Dit bestand bevat 1000 ZI-nummers waarvan de NZa-maximumtarieven in bestand 131 van de G-Standaard zijn verlaagd, als gevolg van de voorgenomen WGP maximumprijsverlagingen. Nu de WGP maximumprijzen niet worden verlaagd, vervallen ook de tariefsverlagingen in de NZA-maximumtarieven voor add-on geneesmiddelen. Het gaat hierbij om het veld NZATARIEF in bst131t.

In het bestand staat een kolom met het uitgeleverde tarief en het correcte tarief. U dient het uitgeleverde tarief te vervangen door het correcte tarief. Door toepassen van deze verschillenlijst worden de NZa-maximumtarieven terug gezet naar de waarde in maart 2020.

add_on_verschillenlijst_mrt2020_apr2020.xlsx

add_on_verschillenlijst_mrt2020_apr2020k.csv

add_on_verschillenlijst_mrt2020_apr2020p.csv