Home / Documentatie / Publicaties / Doseerinstructies

Doseerinstructies

Het document ‘Doseerinstructies’ is een beschrijving welke elementen en functionaliteiten nodig zijn om een dosering uniform binnen zowel de eerste als tweede lijn te kunnen vastleggen en uitwisselen.

Waarom een document ‘Doseerinstructies’

Onder ‘doseerinstructie’ worden de gegevens verstaan waarmee een dosering wordt aangegeven, inclusief aanvullende teksten (etiketteksten). Voor de eerste lijn bestaat hiervoor de ‘NHG-tabel Gebruiksvoorschrift’. De NHG-tabel is opgezet voor gebruik in de extramurale situatie en ondersteunt niet de intramurale wens om te werken met vaste toedieningstijden. In de tweede lijn is geen centrale systematiek beschikbaar. Daar de eenduidige uitwisseling van medicatiegegevens steeds belangrijker wordt, is er behoefte aan één uniforme manier voor het weergeven van de doseerinstructie.

Inhoud

Het document beschrijft een model voor landelijk gestandaardiseerde doseerinstructies, waarbij de volgende zaken worden beschreven:

  • De elementen die een doseerinstructie moeten kunnen bevatten, zoals de frequentie, de tijdseenheid, de gebruikseenheid, het ‘zo nodig’ gebruik, toedienduur en toediensnelheid bij infusen etc.
  • De manieren waarop een dosering aangeven moet kunnen worden, namelijk globaal (‘3x per dag’), per dagdeel (‘’s morgens 2, ’s avonds 1’) en op toedientijden
  • De gewenste functionaliteit van de software (op hoofdlijnen)

Doseerinstructies

Totstandkoming

Het document ‘Doseerinstructies’ is ontstaan op initiatief van de Gebruikersraad Ziekenhuizen van Z-Index, omdat er behoefte was aan een landelijke uniforme structuur waarin men een dosering kan aangeven voor zowel de eerste als de tweede lijn.

Onder regie van Z-Index, tezamen met de KNMP en het NHG, is met ziekenhuisapothekers, openbaar apothekers en huisartsen vastgesteld uit welke gegevens een dosering moet kunnen bestaan en wat hierbij de gewenste functionaliteit is.

Het document dat deze beschrijving bevat, is vervolgens geaccordeerd door de besturen van de KNMP, NVZA en NHG.

Implementatie

Om de doseerinstructies te kunnen toepassen in de praktijk, dient het model te worden ondersteund vanuit de G-Standaard en in de systemen te zijn geïmplementeerd.

Het kunnen vastleggen en uitwisselen van een dosering bij een geneesmiddel, maakt onderdeel uit van het project Medicatieproces van Nictiz. In de dataset die is ontwikkeld zijn alle elementen uit de doseerinstructies meegenomen.

Verder zal Z-Index onderzoeken hoe de G-Standaard de doseerinstructies kan gaan ondersteunen en welke implementatierichtlijn daarbij nodig is.