Home / Documentatie / Publicaties / Medicatieproces

Medicatieproces

Deze pagina bevat informatie over hoe de G-Standaard het Medicatieproces van Nictiz ondersteunt.

Velden van het Medicatieproces die de G-Standaard ondersteunt

De dataset van het Medicatieproces bestaat uit diverse velden waarmee het geneesmiddel, begin- en einddatum en allerhande andere gegevens aangegeven kunnen worden. Sommige van deze velden betreft een gegeven dat uit een ‘vast lijstje’ gekozen kan worden.

De velden uit het Medicatieproces die door de G-Standaard kunnen worden ondersteund, zijn:

Aansluiting medicatiebewaking en uitgiftesignalen op Medicatieproces

Het vastleggen van medicatie met een medicatieafspraak, verstrekkingsverzoek, toedieningsafspraak en verstrekking heeft gevolgen voor het triggeren van de medicatiebewaking. De medicatiebewaking hoeft bijvoorbeeld niet meer door een herhaalrecept te worden getriggerd, maar kan gebaseerd worden op de therapeutische gegevens.

Z-Index heeft in twee implementatierichtlijnen beschreven hoe de medicatiebewaking (MFB's en doseringscontrole) en de uitgiftesignalering aangrijpt op de bouwstenen van het Medicatieproces:

'Geïndividualiseerde Distributievorm'

 Gebruikersraden hebben aangegeven dat er behoefte is aan het kunnen aangeven bij de patiënt en bij de medicatie, dat iemand gebruikmaakt van GDV. Voor het aangeven van GDV op patiëntniveau, is met gebruikersraden en softwarehuizen de discussie gevoerd over het opnemen van een item in thesaurus 40 (= contraindicatie-aarden). Uiteindelijk is besloten om een gedegener oplossing te gaan zoeken.
Lees in dit document het standpunt van NedAIS, waar Z-Index in meegaat.

 

Voor vragen over bovenstaande informatie kunt u terecht bij Leonora Grandia, Productmanager Farmacotherapie