Home / Documentatie / Publicaties / Proof of Concept Medicatieproces

Proof of Concept Medicatieproces

Deze pagina bevat informatie voor deelnemers aan de Proof of Concept en de Pilot van het Medicatieproces van Nictiz.

Concept thesauri voor ‘toelichting’ bij MA, VV en verstrekking

De dataset van het Medicatieproces bevat o.a. velden voor een ‘toelichting’ bij de medicatieafspraak, het verstrekkingsverzoek en de verstrekking. Ten behoeve van de PoC en pilot stelt Z-Index (op basis van wensen van eindgebruikers en deelnemers aan de PoC) drie concept thesauri beschikbaar om deze drie velden te ondersteunen. Deze thesauri zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik binnen de PoC/pilot, en zijn los naast de G-Standaard als excelbestand beschikbaar. Verdere toelichting is in onderstaande documentatie te vinden.

Concept thesauri 
Concept Implementatierichtlijn

Concept handleiding voor toepassing van de eenheden uit de dataset

De dataset van het Medicatieproces bevat diverse eenheden. Deze dienen op de juiste wijze aan te sluiten bij de eenheden uit de G-Standaard (voor zover van toepassing), zodat ‘200 doses’ ook ‘200 doses’ blijft en geen ‘200 stuks’ wordt.Hiervoor is een concept handleiding beschikbaar, die hieronder is te downloaden. Dit document verwijst vooral naar de implementatierichtlijn Eenheden van Z-Index, en slaat daarmee een brug tussen de eenheden in de dataset en de (beschrijving van) de eenheden in de G-Standaard. Z-Index staat open voor verbetering, indien tijdens de PoC of pilot blijkt dat deze beschrijving verder verbeterd kan worden.

concept handleiding toepassing eenheden dataset


Voor vragen naar aanleiding van deze informatie kunt u terecht bij Leonora Grandia, Productmanager Farmacotherapie