Home / 2 / 1 /

09-03-2016

Wizard G-Standaard    

Wizard G-Standaard

Veel partijen vragen om informatie uit de G-Standaard of willen informatie toevoegen aan de G-Standaard. Om deze vragen zo veel mogelijk te stroomlijnen verzoeken wij u vriendelijk de Wizard G-Standaard te doorlopen. Nadat u de vragen heeft beantwoord en het juiste formulier ingevuld heeft neemt Z-Index zo spoedig mogelijk contact met u op.

De G-Standaard

De G-Standaard is een databank die het voorschrijven, afleveren, bestellen, declareren en vergoeden van zorgproducten ondersteunt. De databank bevat relevante gegevens over zorgproducten die verkrijgbaar zijn bij apotheken en zorginstellingen, zoals geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en zelfzorgproducten. Alle openbaar apothekers, ziekenhuisapothekers, poliklinische apothekers, huisartsen, apotheekhoudende huisartsen, medisch specialisten en zorgverzekeraars in Nederland maken gebruik van de G-Standaard.

Nieuwsbrief G-Standaard 

Wilt u op de hoogte blijven van alle structurele en inhoudelijke wijzigingen van de G-Standaard, meld u dan aan voor de Nieuwsbrief G-Standaard. 

AanmeldenAfmelden